Ældreforhold

Nyt center skal kulegrave ældresektorens økonomi

SF vil oprette dokumentationscenter til upolitisk analyse af ældre-tal

HJØRRING:SF har planer om at oprette et lokalt dokumentationscenter for ældrepolitikken i Hjørring Kommune, når budgettet er vedtaget. Dokumentationscentret skal lave en grundig undersøgelse af pengeforbruget i ældresektoren, for at se om der kan findes forbedringer for de ældre. Partiet inviterer andre til at samarbejde om projektet, der skal være helt upolitisk. Baggrunden er den uigennemskuelighed, der efter SF's mening er i ældresektorens økonomi. Byrådsmedlem, Jørn E. Christiansen (SF) var inde på emnet under første behandlingen af budgettet. Han efterlyste en større opmærksomhed på taktsområderne indenfor ældresektoren. Taksterne stiger hvert år, men hvad er baggrunden for stigningerne? Og er tallene i budgettet overhovedet korrekte? Han mener, at de anslåede generelle stigninger på fem pct. ofte viser sig at være på mellem fem og ti procent, hvis man går ind og regner efter. - Det sker år efter år. Der er ingen til at forsvare de ældre. Derfor vil vi lave dokumentationscentret, så vi får et solidt grundlag at diskutere ældrepolitikken på, siger Jørn E. Christiansen. Han ønsker, at det frivillige dokumentationscenter skal knytte revisorer og økonomifolk til sig og grave dybt i de kommunale budgetter. Centeret skal blandt andet kigge på de licitationer, som kommunen udbyder. Hvad er resultaterne af dem? Hvor er logikken bag beslutningerne? - Hvorfor koster det lige 2600 kr. for mad til et ægtepar på plejehjem? Hvorfor skal man netop betale 57 kr. til arrangementer, som man endda ikke deltager i? Hvordan er man kommet frem til de tal? Det skal centeret finde ud af. Altså beregningerne bag tallene, siger Jørn E. Christiansen. Han forestiller sig, at dokumantationscentret kunne låne lokaler i De Frivilliges Hus, der nu er rykket ind i overetagen på Dagcentret i Østergade. Jørn E. Christiansen forestiller sig desuden, at man kunne lave en fast mødetid, så folk kunne henvende sig med oplysninger eller klager. Dokumentationscentrets undersøgelse af ældresektoren sættes i værk efter budgettet er vedtaget 9. oktober. I første omgang med deltagelse af SF, men Jørn E. Christiansen understreger, at opgaven med at kulegrave sektoren er helt upolitisk, da den kort og godt består i at gå tallene efter i sømmene. Derfor kan andre være med. Dokumantationscentret skal bruges til det lange seje træk med at finde ud af, hvordan pengene bruges i ældresektoren i Hjørring Kommune. SF'eren lægger ikke skjul på, at baggrunden for ideen er en stille undren. - Vi synes, at det er underligt, at kommunen bruger så mange penge på ældresektoren, og får så lidt for pengene, siger Jørn E. Christiansen.