Nyt center skal styrke turismen

Forskning nødvendig for udvikling

AALBORG:Jo bedre en turistvirksomhed kender sine kunder og deres ønsker nu og i fremtiden, jo bedre vil den klare sig. Det er baggrunden for, at Nordjyllands Amt nu ønsker at oprette et innovationscenter for turisme. Amtsborgmester Orla Hav (S), forklarer, at centret skal samle viden ind, forske i trends, udvikle de eksisterende produkter, opdyrke nye markeder og målgrupper, finde på nye måder at markedsføre Nordjylland på og i det hele taget sørge for udvikling af de nordjyske kompetencer inden for turisme: - Men det er vigtigt, at det hele sker i samarbejde med det eksisterende turisterhverv, og at centret underbygger de aktiviteter, der findes i forvejen, understreger Orla Hav. Han siger, at arbejdet i det kommende center ikke så meget handler om at markedsføre en hyggelig eftermiddag i en velkendt attraktion, som at udvikle og markedsføre helt nye ideer: - For eksempel har vi et naturkødsprojekt, hvor køer afgræsser fredede områder. Den slags kunne man sagtens brande, siger Orla Hav. Han tilføjer, at initiativet oprindeligt er fra før det meget omtalte 24-timers turisttopmøde i et sommerhus, men at det passer særdeles fint ind i den fælles vision, der blev formuleret i sommerhuset. Således også hensigten om at fordoble omsætningen og indtjeningen på den nordjyske turisme. Innovationscentret får tre medarbejdere, og det er hensigten at placere det i eksisterende bygninger, men hvor det bliver, er endnu ikke fastlagt. Udgifterne til projektet kommer til at ligge på 3.650.000 kroner årligt. Amtet putter 3,5 million kroner i projektet, og desuden skal finansieringen ske med 5,5 million kroner fra Mål 2-programmet samt bidrag fra kommuner, fonde og private bidrag til forskningsprojekter. I alt regnes der med udgifter for knap 13 millioner kroner i løbet af de første treethalvt år.

Forsiden


Breaking
Medie: Epidemikommission vil sende skoleelever hjem
Luk