Nyt center styrker fiskerisektor

Nyetableret Center for Fiskeri og Miljøteknologi i Nordsøen Forskerpark holdt seminar om uønskede fisk

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Anne Ramløse, Fødevarestyrelsen (stående) og fiskeriinspektør Henning Skødt Hansen (siddende tv.) i dialog med repræsentanter for 60 repræsentanter fra den nordjyske fiskeindustri. Privatfoto

60 deltagere fra fiskeindustrien samlet til et seminar i Nordsøen Forskerpark tyder på, at der har været en rigtig god ide at etablere Center for Fiskeri og Miljøteknologi forskerparken. - Med etableringen ønsker Teknologisk Institut at være med til at styrke udviklingen inden for fiskerisektoren, siger centerchef Lars Jøker, som indtil nytårsskiftet var seniorkonsulent i Teknologisk Instituts afdeling i Hirtshals. Seminaret drejede sig om EU's nye forordning til at holde illegale, ukontrollerede og urapporterede fisk (IUU-fisk) fra tredjelande væk fra EU. - Vækstforum Nordjylland har overdraget til centret at facilitere klyngen Fiskerisektoren i området, og seminaret var en aktivitet i den sammenhæng. Det her er første skud på stammen til en række andre konferencer og samlinger fremover. Der kommer flere i løbet af året, oplyser Lars Jøker. Herunder en stor konference om hygiejne og hygiejnedesign af maskiner i fiskeindustrien før sommerferien. To områder Indsatsen med indstrømning af IUU-fisk finder sted på to områder. Landing af fisk fra tredjelande i danske havne kan kun finde sted, hvis fartøjet kan fremvise en fangstattest udstedt af flaglandets myndigheder. - Fartøjer med IUU-fisk bliver simpelthen nægtet adgang til at få i havn, også selv om det ikke er for at lande fisk, men kun for at benytte havnens servicefaciliteter, udtalte fiskeriinspektør Henning Skødt Hansen, Fiskeridirektoratet ved seminaret. Fødevarestyrelsen skal kontrollere, at IUU-fisk ikke importeres til EU via Danmark, og herfra oplyste Anne Ramløse, Kontoret for International omsætning, at import kun kan ske, hvis fisken er forsynet med fangstattest fra fiskernes hjemland, og at det er dokumenteret, at fisken er fanget i overensstemmelse med landets love. - De to gjorde det godt, og der kom en god dialog i gang mellem erhvervet og myndigheder, tilføjer Lars Jøker. Etableringen af Center for Fiskeri og Miljøteknologi er også en følge af et lidt ændret fokus hos Teknologisk Institut med mere vægt på udviklingsaktiviteter. - Vi ønsker at udbygge den tætte tilknytning vi gennem gange år har haft til den nordjyske fiskeindustri, siger Lars Jøker og fremhæver vigtigheden af placeringen: - Nordsøen forskerpark er et regionalt omdrejningspunkt for fiskeri, akvakultur og fiskeforarbejdning, og her findes et videnskabeligt miljø, der skaber synergieffekt til alle på stedet. Foreløbig har centret tilknyttet 5-6 medarbejdere i forskerparken i Hirtshals og 6-7 medarbejdere i Århus. - Vi mærker en stigende interesse for det vi laver, og vi har klart planer om at udvide hen ad vejen, udtaler centerchefen.