Trafikulykker

Nyt center til hjerneskadede på vej inden for et par år

HjerneSagen jubler og håber at blive inddraget i planerne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Birgit Hansen (S) er formand for socialudvalget. Hun håber på, at der kan findes penge til et behandlingscenter om to år. arkivfoto

FREDERIKSHAVN:Unge på 23 år, der i mangel af bedre bor på et plejehjem. Det er hverdagskost i Danmark, hvor politikerne på Christiansborg i øjeblikket skændes om, hvem der skal levere den bedste velfærd. Der er tale om såkaldte mennesker med en senhjerneskade, der hidtil har levet et normalt liv, men af forskellige årsager bliver ramt af en alvorlig sygdom i hjernen. Og nogle bliver ramt så hårdt, at de ikke kan klare sig selv. Tal viser, at der i øjeblikket findes 36 mennesker i Frederikshavn Kommune mellem 23 og 67 år, der har fået en hjerneskade, og som burde være på et særligt behandlingscenter i stedet for et plejehjem eller på en behandlingscenter uden for kommunen. Samtidig viser tal, at Frederikshavn Kommune har markant flere borgere med en senhjerneskade end de omkringliggende kommuner. - Det er jo næsten at tage livet af de unge, når kommunen sender dem på plejehjem. Men alle senhjerneskadede, uanset alder, har brug for en behandling, der tager hensyn til den enkeltes behov, hvilket de kun kan få på en særligt behandlingscenter, siger Anker Christiansen, der er formand for HjerneSagen i Frederikshavn Kommune. HjerneSagen har været bekendt med problemet i flere år, og Anker Christiansen håber på, at foreningen - der har 200 medlemmer - vil blive inddraget i udformningen af centret. Også formanden for Frederikshavn Kommunes socialudvalg er begejstret over udsigten til et nyt behandlingscenter. - Mange pårørende er frustrerede over, at deres ægtefælle, søn eller datter bor dør om dør med ældre mennesker på 90 år. Mennesker med en senhjerneskade har andre behov og skal sikres en faglig bedre behandling under optimale fysiske rammer, siger Birgit Hansen (S), der håber på, at behandlingscentret vil være en realitet om to år. Socialudvalget skal i dag diskutere muligheden af at etablere et kommunalt behandlingscenter for senhjerneskadede. På centret skal der for eksempel indgå socialrådgiver, psykolog og plejepersonale, der udover at give patienten den rigtige behandling også skal kunne støtte og vejlede de pårørende. Frederikshavn Kommune har formuleret et oplæg omkring et behandlingscenter for senhjerneskadede. I oplægget står der blandt andet: ”Som et resultat af de seneste årtiers landvindinger inden for lægevidenskaben, opleves det, at flere og flere relativt yngre borgere, der rammes af alvorlige blødninger eller blodpropper i hjernen, trafikulykker, forgiftninger (eksempelvis overdosis), overlever - med svære hjerneskader til følge.” Ambitionsniveauet omkring det kommende behandlingscenter er højt, og fagligheden skal blandt andet sikres via et samarbejde med forskellige forskningsmiljøer, som for eksempel Aalborg Universitetscenter. Sundhedsstyrelsen skønner, at der hvert år sker 15.000 nye tilfælde af hjerneskader i Danmark, og at der på landsplan lever cirka 60.000 mennesker med en senhjerneskade. Det svarer til, at hvert af landets 98 kommuner i gennemsnit har 612 borgere med en senhjerneskade.