Lokalpolitik

Nyt centerområde i Haverslev fastholdes

Flertal i byrådet for at fastholde beslutning om ekspropriation af et nødvendigt areal på 3,3 ha til formålet.

Pendler parkeringspladsen skal efter lokalplanen placeres tæt på rundkørslen og det samme gælder centerområdet.

Pendler parkeringspladsen skal efter lokalplanen placeres tæt på rundkørslen og det samme gælder centerområdet.

Et flertal på 18 i byrådet i skikkelse af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre stemte for at fastholde ekspropriation af 3,3 ha landbrugsjord i Haverslev til nyt centerområde og pendler parkeringsplads. Imod stemte seks byrådsmedlemmer, nemlig Oplandslisten, SF og Dansk Folkeparti. Inden det kom så langt udspillede der sig en længere diskussion om det hensigtsmæssige i at placere detailhandel i udkanten af byen frem for at udvikle den i centrum. Ejerne af det aktuelle jordareal, to lokale landmænd, ønsker ikke et frasalg, derfor behovet for en ekspropriationsbeslutning.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk