Ældreforhold

Nyt dagcenter for ældre står gabende tomt

Hobro Alderdomshjem fik ved ombygningen et helt nyt dagcenter, men det er aldrig taget i brug

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dagcentret på Hobro Alderdomshjem skulle have summet af aktivitet for svage ældre, men det runger af tomhed. FOTO: PER KOLIND

HOBRO:Et nyt dagcenter på Hobro Alderdomshjem, der skulle have dannet ramme om hobbyaktiviteter for en gruppe svage ældre, er aldrig blevet taget i brug. Dagcentret står gabende tomt, fem måneder efter, at det blev indviet officielt af den daværende Hobro Kommune under stor festivitas. Centret er en vigtig brik i den store ombygning af det gamle alderdomshjem. Det var meningen, at det skulle have skabt aktiviteter for en gruppe svage ældre. Problemet er, at dagcentret blev bygget i den gamle Hobro Byråds regeringstid. Og det nye Mariagerfjord Byråd ikke tog tråden op og afsatte ikke penge på 2007-budgettet til driften. I de andre større byer i Mariagerfjord Kommune findes der dagcentre, hvor de ældre kan mødes til hyggeligt samvær og forskellige hobbybetonede sysler. Formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Mariagerfjord Kommune Poul Bergmann (S), Hadsund siger, at der venter nogle hårde budgetforhandlinger, men at der vil være fokus på dagcentret i Hobro. - Det er jo meningen, at vi skal harmonisere, og personligt er jeg af den opfattelse, at de ældre i Hobro ikke skal være ringere stillet end de ældre andre steder i kommunen, siger Poul Bergmann. Vi var nødt til det Den tidligere socialudvalgsformand i Hobro Kommune, socialdemokraten Hans Poulsen siger, at udvalget var nødt til at tænkte et dagcenter ind i ombygningen af Hobro Alderdomshjem, simpelt hen for at leve op til tidens krav. Ideen med dagcentret var, at det skulle være et tilbud til de svageste ældre, både hjemmeboende og dem på alderdomshjemmet, som ikke kan benytte fx Bie Centrets tilbud, forklarer Hans Poulsen. Berettiget kritik - Man bygger ikke et moderne alderdomshjem uden et dagcenter. Vi fik berettiget kritik for, at det gamle dagcenter på Hobro Alderdomshjem ikke levede op til tidens krav. - Hvis vi ikke havde opført et nyt dagcenter, havde vi skudt os selv i foden, mener Hans Poulsen. Det nyombyggede Hobro Alderdomshjem blev indviet officielt i december i fjor. Alle glædede sig over de flotte, nye rammer, der var skabt. Hans Poulsen formanede i sin tale ved indvielsen til, at det nye byråd afsatte budgetter, som passede til de gode rammer. - I det gamle byråd havde vi ikke mulighed for at afsætte midler til et dagcenter, der først skulle tages i brug, når det nye byråd var tiltrådt. Det var deres ansvar at sørge for, at der kom penge på budgettet til det, siger Hans Poulsen, der ikke genopstillede ved sidste valg. Dagcentret er druknet Hans Poulsen gætter på, at spørgsmålet om dagcentret på Hobro Alderdomshjem er druknet i det store apparat omkring sammenlægningen af de fire fjordkommuner. - Det er efter min opfattelse ikke ond vilje, at det ikke er kommet med i budgettet. - Men jeg vil stærkt opfordre til, at man får kigget på sagen nu. Jeg har en stærk tro på, at man ikke vil stille borgere i Hobro dårligere end i de andre dele af kommunen, lyder det fra Hans Poulsen. Formand for sundhedsudvalget Poul Bergmann siger, at man ikke har noget skøn over, hvad det vil koste at drive dagcentret.