Nyt effektivt program

Oven på en velgennemført regeringsrokade er regeringen klar med et nyt program for det politiske arbejde frem mod 2020.

Der er lagt op til fortsat ansvarlig økonomisk politik. Vi skal hurtigst muligt have balance i samfundsøkonomien, så vi ikke afleverer en regning til vore efterkommere. De offentlige udgifter skal tilpasses indtægterne. Det er vigtigt, at vi sikrer vores unge den bedste uddannelse - og tager de nødvendige initiativer, så der er praktikpladser nok, når de kommer ud af folkeskolen. Samtidig skal der tages hånd om de unge, der har svært ved at tilpasse sig arbejdsmarkedet. Dem skal der også være tilbud til. Og så skal vi kigge på førtidspensionen. Unge skal ikke parkeres på varig forsørgelse men hjælpes ud af den tilstand, som har nødvendiggjort førtidspensioneringen. Lige nu er landbruget i den måske mest alvorlige krise nogensinde. Derfor har erhvervet med de mange arbejdspladser i følgeerhvervene brug for en afbalanceret håndsrækning. Det er ikke regeringens opgave at løfte gældsbyrden for landbruget. Men erhvervet skal have forhold, der gør det muligt at konkurrere med Tyskland, Holland og andre lande på verdensmarkedet. Danmark bliver snart afhængig af import af energi. Alene af den grund er der god grund til at satse målrettet på en yderligere udvikling af CO2-neutrale energiformer. Der skal satses på afgiftsfrie elbiler, og mere strøm skal produceres ved hjælp af en udbygget vindmøllesektor og en satsning på bølgeenergi. Landbruget skal stimuleres til at udnytte langt mere af gyllen til biogas, og der skal satses på at dyrke energiafgrøder. Landbrugets rolle som naturforvalter skal i fokus, og de nye reguleringer på kvælstofområdet skal forvaltes, så vi får mest mulig natur for pengene. Lige nu er Danmark tynget af virkningerne af de globale finansielle problemer. Med det nye regeringsprogram, den store ministerrokade og et stærkt VK-sammenhold er der skabt de bedste betingelser for, at vi fortsat kan have et samfund med vækst og velstand.