Lokalpolitik

Nyt egnsteater gør klar til den første forestilling i Hobro

HOBRO:Første forestilling i den selvejende institution "Himmerlands Egnsteater" opføres torsdag aften, når folkene bag teaterideen holder stiftende repræsentantskabsmøde i Medborgerhuset i Hobro. Ideen om et egnsteater i Hobro er kun ca. et år gammel, og den tilhører skuespillerne Finn Bredahl og Susanne Sangill, Aalborg, som da også præsenterede planerne for det daværende børne- og kulturudvalg. Begejstringen var stor, og der blev derfor nedsat en lille arbejdsgruppe til at søsætte teaterplanerne. Kontakter til en række nabokommuner omkring et driftssamarbejde lykkedes ikke, men i relation til udnævnelsen til Kulturkommune i Nordjylland valgte Nordjyllands Amt at støtte ideerne om et selvstændigt teater i den sydlige del af regionen. Projektet blev i juni i år godkendt af byrådet, og siden sagde også amtet ja, således at teaterdriften i tre år er sikret en bærdygtig økonomi. Kommune og amt er dog ikke alene om at betale. I henhold til teaterlovens bestemmelser gives der 50 procent statsrefusion til driften. Himmerlands Egnsteater får base i Hobro og skal levere professionel teaterforestillinger til børn, unge og voksne. Desuden skal teatrets aktører stå til rådighed for skoler og institutioner. Planen er ca. 3-5 årlige opsætninger i forskellige lokaliteter i byen. Egnsspil bliver også et af teatrets virkeområder. Rent fysisk vil teatret formentlig få base i havnemiljøet – sandsynligvis i bofællesskab med den nystartede billedskole i det Sorte Pakhus. På repræsentantskabsmødet skal der vælges tre medlemmer til bestyrelsen. Desuden skal amt og kommune hver udpege et bestyrelsesmedlem. Repræsentantskabet er bredt sammensat af interessenter i Hobro Kommune bl.a. teaterorienterede foreninger ,oplysningsforbund, institutioner m.v. I alt består repræsentantskabet af ca 25 inviterede aktører.