Nyt ekkolod kan angive fiskens art

Ny forskning vil kunne sikre et bæredygtigt fiskeri med færre utilsigtede bifangster

HIRTSHALS:Udviklingen af et nyt ekkolod kan få afgørende betydning for fremtidens fiskeri. En gruppe forskere hos Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) på Nordsøcentret i Hirtshals arbejder på at udvikle et intelligent ekkolod, som på lang afstand kan genkende fiskens art nøjagtig som delfiner gør. Det vil gøre det muligt at sikre et mere bæredygtigt fiskeri med færre utilsigtede bifangster. Når en delfin jager sender den høje lyde af sted, og lyden returneres når den rammer en fisk. Delfinen kan via lyden afgøre, hvor stor fisken er og hvilken art, der er tale om, og dermed om byttet er værd at jage og sætte tænderne i. Forskerne på Nordsøcentret benytter sig af samme princip og forsøger at efterligne delfinerne. - Vi tror, der er store perspektiver i det intelligente ekkolod, som vil give fiskerne mulighed for at artsbestemme de fisk, de støder på i havet. På den måde kan man forebygge, at der kommer uønskede fisk - f.eks. forbudte fisk som er underlagt kvoter - i nettene, siger Bo Lundgren, der er seniorforsker hos DFU i Hirtshals. Ekkoloddet vil også kunne fortælle, hvor store fiskene i en stime er, så fiskerne kan undgå at fange undermålere. Forskningen foregår i en prøvetank på Nordsøcentret, hvor en række torskefisk foreløbig har lagt kroppe til fremtidens ekkolod. - Fiskerne er i dag gode til at genkende formerne på de fiskestimer, de møder i havet. Men de kan ikke med sikkerhed genkende for eksempel torsken fra hvillingen eller sejen, siger Bo Lundgren. Han og kollegaen Rasmus Nielsen håber at kunne udvikle et ekstra redskab, som vil gøre fiskerne i stand til at genkende fiskens art og størrelse på lang afstand. Det er målet, at hver fiskeart vil dukke frem på computeren, når ekkoloddets højfrekvente lyde bliver kastet tilbage. Til forskel fra almindelige ekkolodder, hvor der er en eller nogle få frekvenser, arbejder forskerne med ekkolod med et bredt frekvensbånd fra 80.000 til 200.000 svingninger pr. sekund. Det varer dog sikkert omkring fem år, inden fiskerne vil være i stand til at se på sin computer i styrehuset, hvilken fiskeart, der befinder sig i dybet under ham. Skotske forskere forsøgte for 10-15 år siden at udvikle den samme teknik, men de måtte opgive at få den opsat til kommercielt brug. Forskerne i Hirtshals tror, at den teknologiske udvikling vil gøre dem i stand til at få udviklet et ekkolod, som fiskerne kan få gavn af. De kommende år vil DFU-folkene søge samarbejde med kolleger på et universitet i Seattle i USA for at videreudvikle det teoretiske grundlag for teknikken bag arts- og størrelsesgenkendelsen i det intelligente ekkolod, som det norske firma SIMRAD vil levere teknikken til.