Nyt erhvervsområde ud i høring

Forslag til nødvendig lokalplan godkendt af kommunalbestyrelsen

NØRAGER:Et nyt erhvervsområde på 1,4 ha sydøst for Holmsvej i Nørager by er på vej til at blive realiseret. I kommunalbestyrelsen er forslaget til den nødvendige lokalplan for det nye område i den vestlige udkant af Nørager netop blevet godkendt. Det er dermed nu klar til at blive fremlagt i en otte uger lang offentlig høringsperiode inden den endelige politiske godkendelse engang i foråret. Det aktuelle jordstykke er kommunalt ejet. Borgmester Poul Larsen udtrykte i byrådssalen glæde over, at der nu er opstået behov for mere jord til erhvervsformål i Nørager by. Lokal ønsker grund Det er en henvendelse fra Niels Jørgen Dahl Pedersen, indehaver af et jord - og betonentreprenørfirma i Nørager, om muligheden for at erhverve en grund i området, der har sat gang i arbejdet med at udarbejde et nødvendigt forslag til lokalplan. - I øjeblikket har jeg kun en lille oplagsplads ude på landet til mine ting og ikke et regulært indendørs lagerrum til opmagisinering. Siden kommunens overtagelse af Holmsminde og landbrugsjorden bagved for et par år siden har jeg været interesseret i en erhvervsgrund lige bag gården. Med privatadresse i den vestlige del af Bredgade vil jeg nemlig kun få 50 meter derover, fortæller Niels Jørgen Dahl Pedersen og tilføjer: - Det er meget bedre frem for som alternativt at købe en ledig erhvervsgrund helt ude på Grynderupvejen. Han ønsker at erhverve omkring 2000 kvadratmeter i det fremtidige erhvervsområde og opføre en lagerhal på omkring 400 kvadratmeter. Kontakten til Nørager Kommune omkring et eventuelt jordkøb har stået på et par år. - Jeg var ellers for nogen tid siden tæt på at underskrive en slutseddel om køb af en ledig erhvervsgrund bag tømrermester Poul Skriver på Holmsvej, da kommunen henvendte sig og fortalte om muligheden for en eventuel placering af min lagerhal bag Holms-minde i stedet for, påpeger Niels Jørgen Dahl Pedersen. Han har sine rødder i Nørager og har været selvstændig jord- og betonentreprenør i syv år. Firmaet har seks ansatte ud over ham selv, og arbejdsopgaverne er primært i rundt i hele Himmerland. Dog sker det, at der er bud efter firmaet andre steder i Nordjylland samt få gange på Sjælland. Blandt de faste kunder til forskellige former for jord- og støbearbejde er byggefirmaet Myhlenberg i Arden. Dårlige nabogrunde Det planlagte nye erhvervsområde ligger nabo til et eksisterende, hvor der i øjeblikket er flere ubebyggede grunde. Men disse ligger meget lavt i den vestlige del af Holmsvej langs Løgstørvej og er muligvis vandlidende. På samme tid krydser en nedgravet gasledning nogle af de ubebyggede grunde. Alle disse forhold har tidligere fået kommunen til at overveje, om de resterende ledige arealer i det hele taget er egnede som byggegrunde for fremtidige håndværks- og servicevirksomheder. Resultatet af disse overvejelser er blevet planer om inddragelse af nyt højereliggende jordstykke sydøst for Holmsvej til erhvervsformål, hvor der i det aktuelle lokalplanforslag også er taget lovmæssig hensyn til nødvendig afstand til den fredede gravhøj i den nordvestlige del.