Lokalpolitik

Nyt fælles råd for foreningerne

Arbejdsgruppe indkalder til stiftende generalforsamling

AABYBRO:Torsdag aften 18. september indkaldes til stiftende generalforsamling for Fællesrådet for Aabybro Kommune, og det finder sted på Nordjyllands MedieCenter. Initiativtagerne er en arbejdsgruppe, som siden januar har arbejdet på at forbedre samarbejdet kommunens foreninger i mellem, så arrangementer ikke lægges lige oven i hinanden til gene for publikum og arrangør. - Der skal arbejdes på at gøre samarbejdet om arrangementer så bredt og åbent som muligt, og på stormødet vil vi lægge hele projektet frem, siger Inger Thellufsen, Aabybro Bibliotek, på vegne af arbejdsgruppen. Den tæller også Helle L. Kristensen, Nørhalne Lokalhistoriske Forening, sognepræst Carsten Wind Hansen, Biersted Menighedsråd samt Niels Falborg LOF - afløst undervejs af Sonja Madsen. -Vi inviterer til et samarbejde, der skal videreføre den tradition, som Kulturfuglen har stået for, men samtidig bliver der en markant fornyelse, da Fællesrådet oprettes som en paraplyforening, ligesom vi fremlægger visioner for fremtiden, siger Inger Thellufsen. Hun understreger, at det ny fællesråd ikke vil fratage foreningerne deres selvstændige virksomhed eller binde dem økonomisk udover et indmeldelsesgebyr og kontingent. - Der er behov for det samlende forum som fællesrådet kan blive, og det vil være en styrkelse af det lokale kulturliv, siger Inger Thellufsen. Arbejdsgruppen har været på besøg iSkørping, som har et frugtbart foreningssamarbejde på tværs af alle skel, og en af ildsjælene bag, bibliotekar Arne Arildsen, er inviteret til at fortælle om sine erfaringer på den stiftende generalforsamling.