Nyt fokus på genbrugspladser

Teknisk udvalg har i denne uge set nærmere på, om der kan gennemføres nogle - for brugerne - mere hensigtsmæssige åbningstider på genbrugspladserne. Der blev imidlertid på udvalgsmødet ikke truffet nogen beslutning, idet forvaltningen har fået til opgave at udarbejde et nyt løsningsforslag. Det har i øvrigt i forbindelse med sagsbehandlingen også været drøftet, om det måske kunne være en god idé at lukke genbrugspladsen i Ulsted. Dette har udvalgets to Ulsted-medlemmer, Ib Munk (V) og Svenne Weinreich (S), imidlertid protesteret imod. I det nye oplæg er det derfor også tanken, at de nuværende pladser fastholdes. Derudover har teknisk udvalg også set nærmere på muligheden for at indgå i et tværkommunalt samarbejde om driften af de kommunale genbrugspladser, men dette ønsker udvalget ikke på nuværende tidspunkt at arbejde videre med.