EMNER

Nyt fokus på sygedagpengesager

Udgifterne er faldet med 28,5 procent i Hals Kommune

HALS:Socialudvalget besluttede allerede i februar, at man vil udarbejde en sygedagpengefokus som erstatning for de tidligere sygedagpengeprofiler. Dette første kvartal fra januar til 30. april er dermed den første. Det er en "miniprofil", på afsluttede sager på over otte ugers varighed, og heri er medtaget skemaer over 58 afsluttede sager. Til brug for oversigten er kommunerne i Det Nye Aalborg valgt som sammenligningsgrundlag. Der gøres opmærksom på, at procentangivelserne skal benyttes med stor forsigtighed, da der skal ganske få sager til, for at give en forholdsvis stor ændring i angivelserne. Fra januar til april 2005 er der sket et fald i udgifterne til sygedagpenge på 28,5 procent, sammenlignet med samme periode sidste år, mens sammenligningskommunerne har haft en forøgelse på 2,7 procent. Fra januar til april i 2005 var der 11,2 procent af sygedagpengesagerne i Hals Kommune, med en varighed på over 52 uger. I sammenligningskommunerne viser det 18 procent. Sammenligningstallen er udtræk fra jobindsats.dk. med Sejlflod, Nibe og Aalborg som sammenligningskommuner.