Nyt forslag vækker undren

Skånsom skitse duer heller ikke

DALL:- Det er noget mærkeligt noget med sådan et nyt forslag på dette tidspunkt. Amtet har indbudt til møder om fem forslag - men alligevel laver de så endnu et. Som formand for Samråd Syd, der dækker Volsted, Mjels, Ferslev, Dall og Dall Villaby undrer Lennart Greig sig. Helt tilfældigt har rådet - sammen med Dall Menighedsråd - fundet ud af, at teknikere i Nordjyllands Amt har lavet et nyt forslag til udfletning ved Dall Kirke. - Skal vi nu også til at forholde os til nye planer i sidste øjeblik? Og hvorfor har man ikke fortalt os, som bor i området, at der er nye planer? spørger Lennart Greig. Samrådet er imod alle udfletninger i nærheden af Dall og Dall Villaby, også denne nye plan, understreger samrådets formand. Men den nye tegning er faktisk fremstillet efter samrådets henvendelse. Det forklarer Svend Tøfting, der er projektleder for Nordjyllands Amt og har stået for det omfattende materiale i VVM-redegørelsen om den tredje Limfjordsforbindelse: - Det er en skitse, der illustrerer, hvordan man eventuelt kan finde en anden løsning, der er lidt mere lempelig for miljøet omkring Dall Kirke - hvis politikerne vælger en vestløsning med motorvej, der fletter ud ved Dall. Men det kan nok blive svært slet ikke at hæve vejen omkring kirken, siger Svend Tøfting. Han understreger, at sagen fortsat er på vej gennem det politiske system: By- og amtsråd tager stilling 8. og 9. september. Først derefter kan teknikere tage fat på den endelige bearbejdning. Men Dall Kirke lægger ikke kun Samråd Syd og Dall Menighedsråd på sinde: Amtets udvalg for teknik og miljø har i sin indstilling anbefalet, at udfletningen ved Dall Kirkeby bør udformes så skånsomt som muligt over for kirkemiljøet. Det rækker dog ikke for Lennart Greig og Samråd Syd: - I VVM-redegørelsen findes et forslag med motorvejstilslutning ved Mariendals Mølle og tilslutning til City Syd via jernbanebroen på Dallvej. Det kan kobles sammen med Egnsplanvej, og det vil aflaste trafikken kolossalt, mener han med slutbemærkningen: - Vi kræver nye udfletninger langt væk fra Dall og Dall Villaby.