EMNER

Nyt forsøg på at åbne ungdomshuset om eftermiddagen

Ungdomsskoleinspektøren overtager ledelsen af Ungdomshuset fra 1. marts

BRØNDERSLEV:Formand for Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg, Lene Hansen (S), arbejder ihærdigt på at få Ungdomshuset i Østergade i Brønderslev åbent i eftermiddagstimerne. Hun mener, at der er et behov for det. Men hvornår det bliver muligt, tør Lene Hansen ikke sige. Der mangler hårdt frivilige til at bistå med at holde åbent. Fra 1. marts henlægges organisationen af Ungdomshuset til ungdomsskoleinspektør Knud Nørgaard. Målet er, at ungdomshuset efter planen skal holde åbent klokken 15-17 i fem dage i 50 uger og ligeledes klokken 19-22 i fem dage i 50 uger. Åbningstiden er foreløbig gældende for 2003. Men inden eftermiddagsåbningen kan gennemføres, skal der ske en konvertering af drift til til løn inden for Ungdomshusets nuværende budget. - Der skal foretages en forstærket indsats for at få frivillige aktivt inddraget i arbejdet. Blandt andet gennem øget annoncering, fortæller Lene Hansen. Hun fortæller, at udvalget også overvejer, om der skal opkræves kontingent for alle brugere af huset. Siden byrådets beslutning om at oprette et ungdomshus har der været arbejdet aktivt med at opfylde denne beslutning og de præmisser, der fulgte med beslutningen. Fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen har i den etablerende fase været daglig leder af arbejdet, som er udført i nært samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe, ungdomskonsulenten, ungdomsskoleinspektøren og andre medarbejdere i området. Der har siden projektets start og gennem hele forløbet været en forventning om, at frivillige ville være med til at bemande ungdomshuset og dermed give mulighed for en daglig åbningstid både eftermiddag og aften. Men det har imidlertid vist sig meget vanskeligt at skaffe frivillige nok og derved få kontinuitet i den frivillige bemanding, ligesom det har været meget vanskeligt at holde ungdomshuset åbent ved hjælp af personale i aktiveringsordning med mere. Fra mange af de frivillige samt fra aktiveringspersonale har der været fremført ønske om, at der i åbningstiden altid er ansat personale til stede. - Vi har desværre i den forløbne tid måttet konstatere, at de unge ved flere lejligheder er kommet til en lukket dør. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, siger Lene Hansen. Der er afsat 185.000 kr. til personalelønomkostninger. bLene Hansen fortæller, at Brønderslev Kommune ikke har fået svar fra Lokale- og Anlægsfonden omkring tilskud til indretning af cafédelen. Det ventes tidligst at ske i marts.