Nyt forsøg på at få påbud overholdt

Udvalg fastholder tidligere påbud til Hjørring Drejeteknik

ASTRUP:For et halvt års tid siden fik Hjørring Drejeteknik på Bøgstedvej et påbud fra teknisk udvalg om, at der ikke må findes synligt træstøv på arealet udenom virksomheden. Samtidig skal virksomheden overholde nogle grænseværdier for støj, da den mod nord ligger op mod et boligområde. - Det er ikke gået alt for godt med at overholde påbudet, så vi må have en snak med ejeren igen, så han kan forstå, at han skal leve op til det, siger udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V). Påbudet blev givet 26. juni 2002, og efterfølgende har teknisk forvaltning været på gentagne besøg i virksomheden, og dem blev udvalget orienteret om på sidste udvalgsmøde. Her lå også et brev fra advokat Mogens Dahl, svigerfar til ejeren af Hjørring Drejeteknik, hvori der blev opfordret til, at påbudet trækkes tilbage. Som begrundelse bruges at virksomheden ikke støjer mere end for eksempel børnene på legepladsen, og at påbudet omkring træstøv skyder helt over målet. Der er sket nogle uheld med træspåner, mens ellers bliver træaffald bragt væk. Det var oprindeligt en nabo til Hjørring Drejeteknik, som startede miljøsagen, idet vedkommende gennem længere tid klagede over støj og støv. Ved et tilsyn 25. april 2002 blev det konstateret, at der var for meget savsmuld på tag og omkring silo. Desuden viste en orienterende støjmåling, at støjniveauet var på ca. 65 decibel (dB). Derefter blev der lavet en nærmere undersøgelse af støjniveauet, der viste, at det i skellet til naboen mod nord lå på 51 dB. Støjpåbudet betyder, at grænseværdien er sat til 45 dB på hverdage, og 40 dB om aftenen og i weekender. Det er især savsmuldsstøvet, de kommunale myndigheder har kig på, idet Miljøstyrelsen beskriver træstøv som sundhedsskadeligt, og angiver grænseværdier for disse, fordi træstøv er klassificeret som kræftfremkaldende. - Træstøv kan udvikle cancer i hals og mund, og det er vi nødt til at tage alvorligt, udtaler Poul Dige Pedersen. Teknisk forvaltnings tilsynsførende oplyser supplerende, at støjen fra Hjørring Drejeteknik er blevet mindre, men der stadig mangler noget med isolering af et rør og filter på udsugning.