Nyt forsøg på at lave bymuseum

Det Obelske Familiefond klar med økonomisk støtte, men projektet må skæres til.

Nordjyllands Historiske Museum forsøger igen at rejse opbakning til et bymuseum i Aalborg, og ideen bakkes økonomisk op af Det Obelske Familiefond. Den hovedrige fond har lovet en halv million kroner til projektet, der går ud på at samle de bedste genstande fra museets samlinger og komprimere dem til en fortælling om Aalborgs historie. I dag kan man ikke gå ind på Aalborg Historiske Museum og se byens historie på en halv times tid. Det kan man i mange andre byer, og det mangler Aalborg, mener direktør Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum. Tilbage til 700-800 tallet Allerede i fjor havde han håbet at komme i gang med et bymuseum, men projektet grundstødte, fordi Aalborg Kommune ikke kunne finde 5 mio. kr. i budgettet. En bevilling som var forudsætningen for, at Vækstforum også ville yde økonomisk støtte. - Men i stedet for at sætte os hen i et hjørne og surmule, har vi valgt at springe op på hesten igen. Det bliver dog med et nyt projekt, der må skæres til, så det passer til den økonomi, som vi kan samle opbakning til, siger Lars Nørbach. Det er stadig helt afgørende med kommunal støtte, og Lars Nørbach vil forud for efterårets budgetforhandlinger tage kontakt til kulturforvaltningen og rådmand Anne-Dorte Krog for at præsentere et nyt oplæg til bymuseum. Indholdet er ikke fastlagt, men med mange nye fund fra arkæologiske udgravninger i Aalborgs midtby er det oplagt at gå helt tilbage til 700-800 tallet. Også industrialiseringens epoke med produktion af sprit, tobak og cement hører naturligt hjemme på et bymuseum i Aalborg, anfører direktøren. Ny formidling neddrosles Oprindelig var det tanken, at der i et nyindrettet bymuseum til 16,5 mio. kr. skulle lægge vægt på interaktive formidlingsformer baseret på ny teknologi. Men det er et af de elementer, som formentlig må skæres fra i et nyt projekt. - Vi må sige, at den opgave kan vi ikke klare. Det kræver meget udviklingsarbejde, som vi skal have hjælp til udefra, og det bliver for dyrt, fastslår Lars Nørbach. Aalborg Historiske Museum har årligt 20-25.000 besøgende. Et tilsvarende antal besøgende er der i Gråbrødre Klosters kælder, mens Lindholm Høje Museum med en helt ny udstillingsfløj tiltrækker cirka 30.000 besøgende om året.