EMNER

Nyt fortov og huller i vejen

Beboere i Vestbjerg undrer sig over prioriteringen

VESTBJERG:Det vækker en vis undren i Vestbjerg, at kommunen netop har anlagt et flot, nyt fortov langs Mejlstedvej samtidig med, at vejbanen er fyldt med store huller. Mange beboere i Vestbjerg mener, at det havde været mere naturligt at istandsætte vejbanen først. Ikke mindst fordi den bliver brugt langt mere end fortovet. Umiddelbart kan det da også virke ulogisk, at kommunen laver nyt fortov og ikke gør noget ved vejbanen på Mejlstedvej, erkender Pia Thiessen, civilingeniør ved Aalborg Kommunes tekniske forvaltning. Men som i så mange andre af livets forhold findes der en naturlig forklaring. Forklaringen er, at kommunen som et forsøg har udbudt vedligeholdelsen af vejene i Vestbjerg til et privat entreprenørfirma. Som en del af aftalen skal kommunen ved afleveringen sørge for, at der er et nyt fortov på Mejlstedvej. - Jeg er sikker på, at vejbanen bliver ordnet i løbet af i år, siger Pia Thiessen. Aftalen med entreprenørfirmaet løber over 15 år. I den periode skal firmaet sørge for, at vejene i Vestbjerg er i orden. Kommunen fører tilsyn med, at det sker. Når kommunen har valgt den løsning er det for at lave en langsigtet strategi for vedligeholdelse af vejene. Hidtil har kommunen ofte måttet ty til lappeløsninger, og det er i længden dyrere end at betale et fast årligt beløb til et entreprenørfirma.