Lokalpolitik

Nyt forum for offentlige topledere

Både Ledernes Hovedorganisation og Aalborgs kommunaldirektør ser store mangler i nyt initiativ, hvor offentlige topledere skal debattere deres roller og vilkår

AALBORG:De private topledere har længe diskuteret strategier og jongleret med begreber som Corporate Governance, og nu er tiden og turen kommet til toplederne i det offentlige. Forum for Offentlig Topledelse kommer til verden ved åbningskonferencen 1. september i København, hvor kommunaldirektører, amtsdirektører og departementschefer er inviteret til en debat om fremtidens vilkår. Bag initiativet står Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og Finansministeriet. - Vi vurderede, at en del af den offentlige ledelse, nemlig topledelsen, trænger til at blive diskuteret separat. Det mener vi ud fra den betragtning, at vilkårene, man arbejder under, måske kan udnyttes bedre, siger kommitteret Henrik Hassenkam fra Finansministeriet. Det nye forum skal fungere i to år og er inspireret af det private erhvervsliv, som for to år siden definerede en række anbefalinger for god selskabsledelse, også kaldet Corporate Governance. - Vores ambition er i første omgang at få sat tingene til debat og få et forum, hvor toplederne kan udveksle erfaringer. Og så vil vi se, om det er muligt at lave et tilsvarende begreb, der hedder Public Governance. Altså nogle tommelfingerregler for, hvad der er god offentlig topledelse, fortæller Henrik Hassenkam. Både i Ledernes Hovedorganisation og på kommunaldirektørkontoret i Aalborg ser man positivt på det nye initiativ. Men formanden for Ledernes Hovedorganisation forstår ikke, hvorfor toplederne i det private ikke er inviteret. - De offentlige topledere kan lære at tænke organisationen mere som en forretning, og de private topledere kan også lære en masse af de offentlige. For eksempel har private ledere tit svært ved at håndtere tingene, når de bliver politiske i form af græsrodsbevægelser eller borgerkrav, siger Svend Askær. Dynamisk grænsebrydning Den kritik er Aalborgs kommunaldirektør Jens Kristian Munk enig i. - Der ligger meget mere dynamik i, at vi mødes på tværs af grænsen mellem det private og offentlige. Jo mere vi bliver blandet sammen, des mere kan vi lære af hinanden, mener han. Én af de ting, Jens Kristian Munk kunne tænke sig at debattere med sine kolleger på topposterne i det private, er, hvordan man bliver bedre til at opbygge en kultur omkring virksomheden. - Det er det dér med branding, og det at kunne sælge virksomheden indadtil. Det efterlyser jeg mere. Og så skal vi blive bedre til at køre med varierede tilbud afhængigt af, hvordan kunderne vil have det, i stedet for bare at køre med standardvaren. Og det er de private drøngode til, for de, der ikke evner det, går jo fallit, siger Jens Kristian Munk. I Finansministeriet mener Henrik Hassenkam også, at de to typer topledere kan lære meget af hinanden. - Forum for Offentlig Topledelse er da heller ikke på nogen måde vendt mod den tankegang. Men man kan jo også have behov for at diskutere nogle ting indbyrdes, siger han. Politik forbudt I beskrivelsen af det nye forum kan man læse, at det politiske aspekt af en offentlig topleders hverdag og vilkår ikke vil blive diskuteret. Det finder både Jens Kristian Munk og formanden for Ledernes Hovedorganisation besynderligt. - Det er svært at diskutere offentlige lederes vilkår uden at komme ind på det politiske, fastslår Aalborgs kommunaldirektør. - Og jeg forstår ikke, hvorfor det ikke må indgå. Der er jo ikke noget suspekt i at diskutere det, for det er jo sådan, det er, siger Jens Kristian Munk. Formanden for Ledernes Hovedorganisation kunne godt tænke sig, at netop den politiske del af de offentlige toplederes vilkår kom til debat. - I den offentlige sektor har politikerne svært ved at holde fingrene fra fadet og blander sig i ting, som de efter min mening skal holde sig fra. Derfor er det svært at være topleder. Man skulle have en klarere opdeling, så politikerne i højere grad respekterer de professionelle ledere, siger Svend Askær. Henrik Hassenkam fra Finansministeriet lægger ikke skjul på, at den offentlige sektor er karakteriseret af, at det er politikere, der leder den. - Men det, vi gerne vil diskutere, er situationen for folk, der er professionelt ansat til at være ledere. Vi taler om en niche af offentlig ledelse, siger han. Og der er masser af andre emner at tage op, mener han. For eksempel er den store åbenhed omkring det daglige arbejde særligt for topledere i det offentlige. - I det private er der ikke de samme krav. De offentlige topledere kan diskutere, hvordan man skal håndtere åbenheden og lede under de vilkår, siger Henrik Hassenkam. Man kan læse mere om Forum for Offentlig Topledelse på adressen www.publicgovernance.dk