Skagen

Nyt forum vil samle alle spejderkorps

De skal alle trække på samme hammel

Nyt spejderinitiativ i Frederikshavn Frederikshavns Ungdoms Fællesråd, der er paraplyorganisation for det frivillige foreningsarbejde i Frederikshavn sammen med Idrætssamvirket, vil forsøge at samle de enkelte spejderkorps omkring fælles projekter. Det er et spejderforum, hvor de uniformerede korps kan samles og dyrke netop de ting, der er specielle for denne del af ungdomsarbejdet, der er i støbeskeen. FUF har konkretiseret projektet og efter godkendelse i januar er man nu klar til at løfte det videre ud til spejderkorpsene. Det første møde afholdes 16. maj i Maskinhallen i Frederikshavn. Der er allerede sendt indbydelse ud, og det bliver med et meget spændende program. Christina Palmstrøm fra "Spejdernes Lejr 2012" kommer og fortæller om lejren, og Ann Dyhr fortæller om Vendelbo Jamborette 2011 i Mosbjerg og Martin Gustafson fortæller om FDF landslejr 2011. Desuden indeholder programmet lidt sang og leg og andre sjove ting, ligesom der skal drøftes kommende aktiviteter, og der vil blive taget hul på debatten om den økonomiske situation i kommunen, herunder vores huse og hytter i relation til måske kommende reduktioner og ændrede tilskud. Initiativgruppen består af Annette Duch fra De Grønne Pigespejdere i Aalbæk, Jonna Dyhr Petersen fra Det Danske Spejderkorps i Skagen og Peter Olesen fra Baptistspejderne i Jerup.