Lokalpolitik

Nyt fra byrådet

SKATTEAFDELING GANDRUP:Byrådet sagde nej til et forslag fra kommunens skatteafdeling om, at man pr. 1. juli 2005 fusionerer denne med skatteafdelingen i Aalborg Kommune. Det skete bl.a. med den begrundelse, at Hals Kommunes skatteafdeling p.t. fungerer fortrinligt. Jørgen Hansen (S) påpegede dog, at man som kommune også har en forpligtelse til at uddanne nye skatterevisorer, så skatteafdelingen kan fastholde det nævnte, gode ry. GODE TIDER HALS: Byrådet tog med tilfredshed en revisionsberetning vedrørende kommunens 2001-regnskab til efterretning. Den fortalte bl.a., at kommunens økonomiske udvikling i 2001 var god - og særdeles god i sammenligning med de fleste andre nordjyske kommuner. - Det var ikke så ringe endda, konkluderede borgmester Bent Sørensen (S) med et smil. PENGE TIL FÆRGE HALS: Byrådet sagde ja til et ønske fra Hals-Egense Færgefart om fra reservefondsmidlerne - som p.t. er på godt 1,8 mio. kr. - at tage et beløb på 400.000 kr. til en renovering af bl.a. styrhuset på færgen "Egense", som tidligere forgæves blev forsøgt til interesserede købere i Sverige. JORDPRIS FASTSAT HALS: Byrådet fastsatte på denne uges møde mindsteprisen på det erhvervsjord, der ved Hals skal huse en ny planteskole. Prisen blev sat til minimum 15 kr. pr. kvadratmeter. NYT NAVN MED FORDELE HALS: Byrådet sagde ja til i fremtiden ikke længere at betale aktiveringsgodtgørelse til kontanthjælpsmodtagere. Kommunen vil i stedet betale et såkaldt beskæftigelsestillæg på 11,50 kr. pr. time. Det vil give kommunen en besparelse og kontanthjælpsmodtageren 500 kr. mere pr. måned. STØRRE MADPANEL HALS: Byrådet sagde ja til et ønske om at udvide brugerpanelet for madservice i Hals Kommune fra de nuværende syv til ni medlemmer. Det giver mulighed for, at alle kommunens brugerråd kan få en repræsentant med i panelet. FARVEL TIL MODERSMÅL HALS: Byrådet sagde uden debat ja til at rette kommunens modersmålsundervisning ind efter den nye lovgivning, der betyder, at modersmålsundervisningen forsvinder i skolerne, men at der i stedet satses på en øget sprogstimulering af ikke-danskere i førskole-perioden. PENGE TIL KRUDTUGLEN GANDRUP: Byrådet sagde ja til at frigive godt 416.000 kr. til etableringen af en mekanisk ventilation samt en ombygning og modernisering af børnehaven Krudtuglen i Gandrup. JA TIL KLOAKLÅN V. HASSING: Byrådet sagde ja til fra 2003-budgettet at "låne" 300.000 kr. til kloakering i V. Hassing - så de bruges allerede i år og dermed giver en mere hensigtsmæssig procedure i forbindelse med detailkloakerings-arbejdet i byen.