EMNER

Nyt fra klagerådet

Jeg er nu valgt som repræsentant for DSI til at sidde i Klagerådet i Skagen. Det første møde som jeg har indkaldt de øvrige til var Onsdag den 28/8 2002. Som ny er det altid rart at være godt forberet, så lovgivningen er blevet gennemlæst samt vedtægterne for Klagerådet som trådte i kraft i 1998.Vedtægterne skal revidere på et møde her i September. Som det er nu er der valgt 3 fra Ældrerådet hvor Ældrerådet har afgjort hvem der skulle være Form., Næst.form. , samt også 1. Samt 2. Supl. Alle skulle være fra Ældrerådet. Men - Det er nu sådan at der kan ske ændringer, som det er I DAG er det sådan at 3 fra Ældrerådet skal vælges til Klagerådet, hvor Form. skal være fra Ældrerådet, men at det derefter er Klagerådet der udpeger til Næst. Form. supl. o.s.v. Noget andet er at der nu skal tages stillig til både fra Ældrerådet samt Byrådet om at borger UNDER 60 år (førtidspensionister) også skal have lov til at have STEMMERET samt VALGBARHED til ÆLDRERÅDET. Det er jo snart Ældreråds valg, så det ville være glædeligt hvis denne ændring kunne træde i kraft fra i år. I følgen loven er dette tilladt, men det har ikke været brugt i Skagen desværre. Noget andet er at der også har stået ÆLDRE i parentes når det har været skrevet i avisen under hvor Klagerådet var at træffe 1. Onsdag i mdr. på Ankermedet. Det sådan at det IKKE kun er ældre der kan bruge denne ret til evt. klage over hjælpen som borgerne skal have, nej det er ALLE borger uanset alder. Rådet er for de borger / pårørende som får hjælp til enten det personlige eller til rengøring. Altså ALLE der på èn eller anden vis ikke føler at hjælpen ikke er tilfredsstillende, F.eks. udeblivelse, eller at som det nye som er vedtaget ikke fungerer ,altså det med at hvis der er visiteret til støvsugning, sagtens kan laves om fra brugerne fra gang til gang " bare " sig det til hjælperne, at næste gang skal det " måske " være noget andet, loven er vedtaget ,med krav om at tiden skal holdes og kan ikke byttes med personlig pleje. Sådan er der jo noget nyt hele tiden til gavn for borgerne, der venter endnu mere i nær fremtid ,hvor også borgerne kan være lidt medbestemmende på hvem der skal udføre arbejdet, reelt kunne det ske fra Juni måned i år. Jeg skal nu i gang med at undersøge om " gadespejlet " som " kun " kommer ud til borger over 60 år eventuelt også kunne udgives til Førtidspensionister, igen fordi der bliver sendt lidt informationer ud af denne vej, til stor gavn for borgerne. (Dette læserbrev er efter ønske fra skribenten uredigeret - red.)