Aalborg

Nyt fra landinspektør

Ste­fan Over­by

Ste­fan Over­by

Stefan Overby er blevet optaget som kompagnon hos landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær i Aalborg. Han har været ansat på hovedkontoret i Aalborg siden 2000.