Nyt fra udvalg

Miljøpolitik 20. april 2003 08:00

BEDRE LYS PÅ STI HJALLERUP: Teknik- og miljøudvalget har sagt ja til et ønske om, at der i vestenden af Hegelystien opsættes tre nye stilamper. Det koster 24.000 kr. at realisere, og pengene hentes på udvalgets gadebelysningskonto for 2003. PLADS TIL ALLE HJALLERUP: Teknik- og miljøudvalget har sagt nej til et ønske om at friholde Hjallerup Rutebilstation for personbiler. Ønsket er fremsat af sikkerhedsrepræsentanter fra tre af de busselskaber, der dagligt benytter rutebilstationen - og dér føler sig generet af personbilernes tilstedeværelse. Udvalget har i stedet for et påbud til personbilerne om at holde sig væk opfordret til, at der på busholdepladsen udvises hensyn over for hinanden, så både busser og bilister med ærinde i butikkerne kan færdes der på samme tid. VEJE LUKKES DRONNINGLUND: Teknik- og miljøudvalget har set nærmere på en lille håndfuld ønsker om at få lukket nogle private veje i kommunen. Det drejer sig om en privat markvej mellem ejendommene Kildalsgård og Kæret ved Try, om en ditto ved Ørsøvej 99 i Ørsø og en privat fællesvej mellem Brøndlundsvej og Hornshøjvej i Klokkerholm samt . Udvalget har sagt principielt ja til at lukke de nævnte veje, og spørgsmålene herom vil derfor nu blive sendt ud i en otte uger lang høringsfase. NY FÆLLESVEJ? GERAA: Efter at have modtaget en ansøgning om at få ændret den private fællesvej Gyden i Geraa, så den løber i en bue rundt om ejendommen Gyden 27, har teknik- og miljøudvalget besluttet at holde et møde med den nævnte lodsejer og grundejerforeningen på stedet, inden der foretages yderligere i sagen. Ejeren af Gyden 27 ønsker p.g.a. bl.a. støjgener vejen flyttet fra de nuværende fire meters afstand til en ny placering cirka 20 meter væk fra huset. PENGE TIL RENOVERING KLOKKERHOLM: Teknik- og miljøudvalget har over for økonomiudvalget og byrådet indstillet, at der fra det kommunale 2003-budget hentes et p kloakfonden øremærket beløb på 270.000 kr. til dels at renovere den eksisterende regnvandsudløbsledning fra udligningsbassinet ved Østermarksvej i Klokkerholm og dels at renovere den eksisterende, rørlagte del af Kærsiggrøften ud mod Bredkærsvej. PENGE TIL OMLÆGNING GERAA: Teknik- og miljøudvalget har over for økonomiudvalget og byrådet indstillet, at der bruges 1,15 millioner kommunale kroner på at renovere og omlægge den eksisterende, 50 år gamle regnvandsledning ved Geraavej. LANDDISTRIKSTPOLITIK DRONNINGLUND: Teknik- og miljøudvalget har sagt god for et ønske fra Landsbyrådet i Dronninglund Kommune om at få udarbejdet en ny landdistriktspolitik. Udvalget har i den forbindelse besluttet, at den nye landdistriktspolitik skal gælde for hele kommunen - og indgå som en del af den næstkommende kommuneplan. NYT BOLIGOMRÅDE HJALLERUP: Teknik- og miljøudvalget har sagt god for et lokalplanforslag, der i Hjallerup giver plads til nye boliger i et knap fire hektar stort område syd for boligområdet Østermarken i Hjallerup. Hvis også økonomiudvalget og byrådet som ventet siger ja til forlaget, vil det efterfølgende blive sendt ud i en otte uger lang høringsfase. NYT ERHVERVSOMRÅDE KLOKKERHOLM: Teknik- og miljøudvalget har godkendt et lokalplanforslag, der i Klokkerholm åbner mulighed for at etablere et nyt, 24.300 kvadratmeter stort erhvervsområde syd for Lucernevej. Lokalplanforslaget er udarbejdet som følge af den positive erhvervsudvikling i Klokkerholm - en udvikling, der har medført noget nær udsolgt med hensyn til byggemodnede erhvervsgrunde. Hvis også økonomiudvalg og byråd siger o.k. til lokalplanforslaget, vil det inden den endelige godkendelse blive sendt i offentlig høring i otte uger. JA TIL UDVIDELSE DRONNINGLUND: Teknik- og miljøudvalget har sagt ja til et ønske fra kommunens miljøafdeling om at udvide miljøstationen på Kirkevej med et et areal på 20x40 m - for dér at give plads til indsamling af erhvervsaffald fra erhvervsvirksomheder, landbrug, institutioner, butikker, kontorer o.lign. NEJ TIL BYGGERI ØRSØ: Teknik- og miljøudvalget har sagt nej til et ønske om på Ørsøvej 142 at opføre en nyt hus. Det sker med henvisning til planloven, der ikke giver plads til etablering af en bolig som denne i det åbne land. Ansøgeren har i sin ansøgning påpeget, at der på adressen tidligere har ligget et hus. Dette menes dog at være mere for mere end 100 år siden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...