EMNER

Nyt fra udvalg

JA TIL KRUDTUGLEN GANDRUP: Økonomiudvalget har som kulturudvalget sagt god for, at der skydes ialt 416.524 kr. i etableringen af en mekanisk ventilation samt en delvis ombygning og modernisering af børnehaven Krudtuglen i Gandrup. De 260.000 kr. af det nævnte beløb var allerede at finde på 2002 -budgettet, og de resterende godt 156.000 kr. hentes på kulturudvalgets konto til diverse anlæg. NUL MODERSMÅL HALS: Økonomiudvalget har som kulturudvalget sagt nej til at lade kommunen overtage finansieringen af modersmålsundervisningen i skolerne, efter at VK-regeringen har fjernet den statslige støtte til denne undervisning. TEMAMØDE HALS: Økonomiudvalget har besluttet, hvad der skal tales om på det næste lukkede temamøde i byrådet 16. september. Det bliver hjælpemidler, handicappolitik, kommuneplanrevisionen samt en evaluering af de nye mødetider for de stående udvalg. GODE TIDER HALS: Økonomiudvalget har med tilfredshed taget Revisionsselskabets revisionsberetning for Hals Kommunes 2001-regnskab til efterretning. Heri konkluderes det således, at Hals Kommunes økonomiske udvikling i 2001 var god - og særdeles god i sammenligning med de fleste andre nordjyske kommuner. TILSYNSBESØG HALS: Hals Kommune har haft besøg af Datatilsynet, der i deres tilsynsrunde faldt over en række mindre betydende ting, som økonomiudvalget nu efterfølgende sørger for bliver rettet. Kommunen fik også en karakter af det gæstende Datatilsyn, der på en skala fra et til tre gav Hals Kommune to - som de fleste andre kommuner i landet.