Nyt fra udvalg

FESTIVAL-STØTTE HALS:Kulturudvalget har - som det er sket i tidligere år - sagt ja til et ønske fra Vendsyssel Festival om at bidrage med kommunal støtte til årets festival-tur. Støtten er på 3800 kr. KAMPAGNE-STØTTE HALS: Kulturudvalget har sagt o.k. til at skyde 15.000 kommunale kroner i en trafiksikkerheds- og sundhedskampagne, som Nordjyllands Amt gennemfører i perioden 28. april-25. maj med folkeskoleelever som den udvalgte målgruppe. ROCK-GARANTI V. HASSING: Kulturudvalget har sagt ja til igen i år at give folkene bag LandsbyRock i V. Hassing en underskudsgaranti i forbindelse med årets arrangement. Underskudsgarantien bliver på 15.000 kr. - 10.000 kr. mindre end ønsket af LandsbyRock-folkene, men det samme som i fjor. TOILETVOGN VIDERE HALS: Kulturudvalget har sendt en forespørgsel fra Dansk Handicap Forbunds Hals-afdeling om at få et tilskud til indkøbet af en toiletvogn videre til behandling i økonomiudvalget, da de i kulturudvalget ikke umiddelbart mener at have penge til formålet - samt at sagen overhovedet hører til i dette udvalg. TOILET I HØRING V. HASSING: Kulturudvalget har besluttet, at et forslag om at etablere et nyt handicaptoilet i V. Hassing Hallen skal sendes til høring på V. Hassing Skole. Det sker, fordi den planlagte etablering bl.a. vil betyde en beslaglæggelse af ca. to meter af det mødelokale, der støder op til toiletterne.