Lokalpolitik

Nyt fra udvalg

FÆRRE FLYGTNINGE DRONNINGLUND: Økonomiudvalget har godkendt et nyt forslag fra Kommuneforeningen til fordeling af flygtninge i de kommende år. Den er revideret, fordi antallet af flygtninge er mindre end oprindeligt ventet. Den nye aftale betyder, at kommunen i 2003, 2004 og 2005 får henholdsvis 20, 16 og 14 nye flygtninge - henholdsvis 8, 14 og 16 færre end oprindeligt aftalt. Kommunen får i øvrigt i indeværende år 20 nye flygtninge i alt - 15 færre end først antaget. PENGE TIL ELEVATOR DRONNINGLUND: Økonomiudvalget har sagt ja til fra kommunens 2003-budget at skyde 100.000 kommunale kroner i en påkrævet renovering af elevatoren på plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund. Margrethelund ville gerne have haft 136.800 kr. til opgaven, men de resterende små 37.000 kr. må plejehjemmet selv finde inden for eget budget. NEJ TIL LANDSBYRÅD DRONNINGLUND: Økonomiudvalget har sagt nej til et ønske fra det nye Landsbyråd i Dronninglund Kommune om at få etableret et formelt samarbejde mellem rådet og kommunen. Landsbyrådet har dog samtidig fået besked på, at det til enhver tid kan henvende sig med ønsker og ideer i den kommunale administration - ligesom alle andre foreninger i kommunen. BEBOERE MÅ VENTE HJALLERUP: Beboerne i Vestergade i Hjallerup må værne sig med tålmodighed, inden de af kommunen får svar på, om man dérfra vil gennemføre en fartdæmpning og en forbedring af lysforholdene på vejen. Disse to spørgsmål vil der nemlig i teknik- og miljøudvalget først senere blive taget stilling til - når der foretages en overordnet prioritering af de kommunale trafiksikrings- og vejbelysningsopgaver. Beboernes ønske om at forbyde tung lastbilkørsel på Grønnegade vil udvalget ikke sige ja til, da et sådant spørgsmål i givet fald skal afklares i samarbejde med politiet. JA TIL SALG AGERSTED: Teknik- og miljøudvalget har sagt ja til et ønske fra ejerne af Præstbrovej 8 i Agersted, Diane Jensby og Hans Jørgen Bendtsen, om at få lov til at købe en kommunal parcel på 2137 kvadratmeter ved Gl. Kongevej. Parcellen ligger p.t. i landzone, men vil i forbindelse med salget blive inddraget i byzonen, så der på ejendommen kan opføres et nyt parcelhus.