Nyt fra udvalg

JA TIL CYKELSTI GANDRUP: Som det tidligere skete i teknisk udvalg, har nu også økonomiudvalget sagt god for, at der bruges 1,75 mio. kr. på anlægget af den nye cykelsti fra Gandrup til Loftbro. Det er 350.000 kr. mere end oprindeligt bevilget af byrådet, men de ekstra kroner til opgaven kan teknisk udvalg finde inden for eget budget. Derfor ventes også byrådet at sige god for projektet på næste uges januarmøde. RÅDGIVER TIL LÅNS HALS: Økonomiudvalget har som socialudvalget sagt god for, at der fra Aalborg Kommune lejes en socialrådgiver til at skabe sig et overblik over, hvilke behov der er for at opnormere og reorganisere voksen/handicapområdet i Hals Kommune. - Det er et forsømt område med hensyn til sagsbehandlinger, og det her er et eksempel på, hvordan kommuner kan arbejde sammen. Det er en god og fleksibel løsning, siger borgmester og økonomiudvalgsformand Bent Sørensen (S). Den fire-fem måneder lange leje af socialrådgiveren finansieres via den kommunale vikarordning. BOLIGBYGGERI HALS: Økonomiudvalget er indstillet på, at der i Hals Kommune skal lægges billet ind på, at der i både 2003 og 2004 åbnes mulighed for i kommunen at opføre 12 private andelsboliger. Derudover har kommunen planer om i år at opføre seks almennyttige boliger i både Gandrup og Ulsted, ligesom også et hængeparti på seks ditto i Hou er løbet over i 2003 fra 2002. I 2004 har kommunen også planer om at få bygget almennyttige boliger - seks i Hou og seks i Ulsted. UDVALG TØVER HALS: Teknisk udvalg har endnu ikke sagt endelig god for over for byrådet at indstille, at byggemodningen af det nye boligområde vest for Hals igangsættes. Det skyldes bl.a., at der først skal foretages en undersøgelse af, om den nye omfartsvej vest for boligområdet skal udstyres med et fortov, og om der skal etableres fartdæmpende foranstaltninger på vejen allerede i forbindelse med nyanlægsarbejdet dér. JA TIL KLOAKERING HOU: Teknisk udvalg har sagt ja til at få igangsat kloakeringen af Søndergade i Hou - en opgave, der i budgettet er afsat 500.000 kr. til. Samtidig er Kurt Christensen, Aalebæk, valgt til at udføre opgaven - ligesom han har gjort det i V. Hassing. LOKALPLANFORSLAG HOU: Teknisk udvalg har sagt ja til at sende et nyt lokalplanforslag ud i offentlig høring. Det drejer sig om et lokalplanforslag, der - hvis det senere hen godkendes - åbner mulighed for at etablere seks boliger ved Nørregade/Kjeldhaven i Hou. Kun et enkelt spørgsmål om højden på nybyggeriet skal undersøges, inden lokalplanforslaget sendes ud - så højden på boligerne i området ensrettes.