Nyt fra udvalg

Ældreforhold 3. september 2002 08:00

BIOGASANLÆG V. HASSING: Teknisk udvalg har sagt ja til at miljøgodkende et nyt biogasanlæg på gårdejer Jens Myhrens gård, Sriben, nord for V. Hassing. NEJ TIL BOLIGEJER HOU: Teknisk udvalg har sagt nej til en boligejer, der på Kystvejen ønskede at benytte sin helårsbolig som sommerbolig. JA TIL BOLIGEJER HALS: Teknisk udvalg har sagt ja til et ønske fra en boligejer om at lade et sommerhus på adressen Nørrestrand 18 overgå fra at være et sommerhus til at være en helårsbolig. HANDLINGSPLAN HALS: Socialudvalget har besluttet at udarbejde en samlet handlingsplan for udvalgets arbejde i den resterende del af byrådsperioden. Samtidig skal der udarbejdes overordnede planer for, hvad udvalget skal arbejde med og fokusere på i de enkelte år. NYT NAVN HALS: Socialudvalget har besluttet, at den nuværende aktiveringsgodtgørelse skal droppes til fordel for et nyt beskæftigelsestillæg. Det bliver på 11,50 kr. pr. time. Spørgsmålet om aktiveringsgodtgørelsen er kommet frem som led i byrådets fokusering på mulige besparelser i forbindelse med kommunebudget 2003. Med skiftet får de berørte med beskæftigelsestillæg 500 kr. mere om måneden, mens kommunen p.g.a. de eksisterende refusionsregler på området slipper billigere end hidtil. UDVIDET MADPANEL HALS: Socialudvalget har sagt ja til et forslag om, at brugerpanelet for madservice i Hals Kommune bliver større. Det udvides fra syv til ni medlemmer, så samtlige brugerråd kan blive repræsenteret i panelet, der i øvrigt af socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) betegnes som "en knaldgod idé". - Før hørte vi af og til klager over madkvaliteten. Det gør vi ikke længere, og det er i høj grad brugerpanelets fortjeneste, siger hun. JA TIL FÆLLES TILSYN HALS: Socialudvalget har sagt ja til at indgå i et bredt, tværkommunalt samarbejde om det lovpligtige tilsyn med kommunens plejehjem. Det var oprindeligt planen at gøre noget i samarbejde med Kommuneforeningen, men dét projekt faldt til jorden, og derfor er det nu et tværkommunalt samarbejdsprojekt med Brønderslev Kommune som initiativtager, der satses på. Denne kommune har inviteret 16 andre nordjyske kommuner til at deltage i samarbejde, men indtil videre har kun fem af disse kommuner svaret - omend med en positiv indstilling til forslaget. De positivt indstillede kommuner er - ud over Hals - Dronninglund, Sæby, Pandrup og Fjerritslev kommuner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...