Lokalpolitik

Nyt fra udvalg

LANDDISTRIKSTPOLITIK DRONNINGLUND:Teknik- og miljøudvalget har sagt god for et ønske fra Landsbyrådet i Dronninglund Kommune om at få udarbejdet en ny landdistriktspolitik. Udvalget har i den forbindelse besluttet, at den nye landdistriktspolitik skal gælde for hele kommunen - og indgå som en del af den næstkommende kommuneplan. NYT BOLIGOMRÅDE HJALLERUP: Teknik- og miljøudvalget har sagt god for et lokalplanforslag, der i Hjallerup giver plads til nye boliger i et knap fire hektar stort område syd for boligområdet Østermarken i Hjallerup. Hvis også økonomiudvalget og byrådet som ventet siger ja til forlaget, vil det efterfølgende blive sendt ud i en otte uger lang høringsfase. NYT ERHVERVSOMRÅDE KLOKKERHOLM: Teknik- og miljøudvalget har godkendt et lokalplanforslag, der i Klokkerholm åbner mulighed for at etablere et nyt, 24.300 kvadratmeter stort erhvervsområde syd for Lucernevej. Lokalplanforslaget er udarbejdet som følge af den positive erhvervsudvikling i Klokkerholm - en udvikling, der har medført noget nær udsolgt med hensyn til byggemodnede erhvervsgrunde. Hvis også økonomiudvalg og byråd siger o.k. til lokalplanforslaget, vil det inden den endelige godkendelse blive sendt i offentlig høring i otte uger. JA TIL UDVIDELSE DRONNINGLUND: Teknik- og miljøudvalget har sagt ja til et ønske fra kommunens miljøafdeling om at udvide miljøstationen på Kirkevej med et et areal på 20x40 m - for dér at give plads til indsamling af erhvervsaffald fra erhvervsvirksomheder, landbrug, institutioner, butikker, kontorer o.lign. NEJ TIL BYGGERI ØRSØ: Teknik- og miljøudvalget har sagt nej til et ønske om på Ørsøvej 142 at opføre en nyt hus. Det sker med henvisning til planloven, der ikke giver plads til etablering af en bolig som denne i det åbne land. Ansøgeren har i sin ansøgning påpeget, at der på adressen tidligere har ligget et hus. Dette menes dog at være mere for mere end 100 år siden.