Sejlflod

Nyt gadelys vil koste 300.000

STORVORDE: Gadelysforeningen i Storvorde har i sit budget for indeværende år afsat 300.000 kr. til nyanlæg. 51 træmaster i den gamle bydel og på Engtoften og Søndermarken skal skrottes og erstattes af standere af metal, fordi de indeholder giftstoffet arsen. Samtidig skal det tilhørende ledningsnet lægges i jorden. Den teknisk tilsynsførende i Storvorde Gadebelysning, John Bukdahl, oplyser, at foreningen har pengene til den omfattende renovering, men tilføjer også, at af byens 800 lampemaster er de 100 af træ. Efter dette års renoveringsarbejde vil der således mangle udskiftning af omkring 50 træmaster. Dette arbejde skal udføres løbende i de efterfølgende regnskabsår. Hvis Storvorde Gadebelysning forbruger alle afsatte 300.000 kr. til masteudskiftningen, kommer foreningen ud af 2003 med et underskud på 142.000 kr. Men bestyrelsen har taget højde for det omfattende renoveringsarbejde. På generalforsamlingen kunne kasserer Knud Erik Laursen oplyse, at 2002 havde givet et overskud på 72.363 kr. Når de bliver lagt i kassen er den samlede beholdning på 181.236 kr. Baggrunden for de gode regnskabstal i det forgangne år er først og fremmest, at elforbruget i kroner kunne opgøres til 336.318 kr. mod et forbrug på 390.079 kr. i 2001. I løbet af året havde der været plads til at bruge 81.286 kr. til vedligehold og 121.148 kr. til nyanlæg. I sin beretning kunne formand Ernst Bowmann oplyse, at Storvorde Gadebelysning snart overtager 71 master i Sejlflod Kommunes nye udstykning ovenfor Vandværksvej. - Det er selvfølgelig ikke en supergod forretning at overtage så stor en udstykning, hvor der foreløbig kun er opført villaer på tre af parcellerne. Men sådan er det jo. Vi får overdraget udstykningen, når de sidste forhandlinger med kommunen er overstået, sagde Ernst Bowmann. Næstformand Karl Jacobsen, Knud Erik Laursen John Bukdahl genvalgtes til bestyrelsen, der også består af Ernst Bowmann og den edb-ansvarlige Hans Ove Manøe. Som suppleanter valgtes Hans Jørgen Vium Nielsen og Finn Jensen. brula