Nyt gebyr til husejere

35 procent af kommunens matrikler er let forurenede

Godt en tredjedel af kommunens husejere har opdaget, at et nyt gebyr har sneget sig ind på opgørelsen over ejendomsskatterne. Det betyder, at matriklen er klassificeret som let forurenet. Oftest på grund af forurening som kan være sket for 100 år siden. Gebyret for jordhåndtering er en følge af Jordforureningsloven fra 2008, som giver kommunen lov til at opkræve gebyr for at dække de administrative omkostninger med klassificering af kommunens matrikler. I fremtiden skal man også anmelde, at man vil flytte forurenet jord. Især matrikler i ældre byområder i kommunen skal betale de 203 kroner pr. matrikel. I Hjørring by slipper eksempelvis det nyere boligkvarter Højene helt, mens centrum omkring jernbanen er med. Gamle byer som eksempelvis Lønstrup skal også betale gebyr. Det forudsættes at ældre byområder er lettere forurenet som følge af større diffus luftbåren forurening fra eksempelvis ældre typer af brændsler såsom koks og brænde. Kommunens folk har gransket kort helt tilbage til 1840'erne for at kunne kortlægge mulige forureningsmønstre. Altså fortidens "synder". Husejerne, hvis huse er klassificeret på denne nye måde, behøver ikke bekymre sig over effekten på huspriserne. - Det fremgår af Miljøministeriets vejledning i forbindelse med jordhåndteringsloven, at ejendomsvurderingerne ikke forventes at blive påvirket, da klassificeringen gælder alle matrikler i et område, oplyser kemiingeniør Line Hyldahl Rishøj, som er sagsbehandler i Hjørring Kommunes miljø- og naturkontor. Forureningsgraden er også til at overse. - Den ligger under de sundhedsfarlige grænser, men hvis man dyrker kartofler i de områder der er udlagt som let forurenet, skal man bare vaske dem godt. Vi råder folk, der dyrker specielt mange grøntsager til at skifte det øverste lag jord ud, siger Line Hyldahl Rishøj. Enkelte er dog sluppet for at betale gebyret. En opkrævning til Lønstrup Fiskeriforening blev sløjfet. Foreningen har to matrikler nedenfor redningshuset - altså på stranden. - Vi slap. Det meste af den ene af vores matrikler ligger under vand ude på 2. revle, siger fiskeriformand, Svend Bjørnager med et grin. Borgere med spørgsmål til det nye gebyr kan få en pjece ved henvendelse på kommunen eller se pjecen på kommunens hjemmeside ved at skrive: http://hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=678&target=blank