Udlændingepolitik

Nyt håb for hjemsendt familie

Slagteriet Danish Crown i Sæby vil ansætte Ato Hasakhani

Der blev grædt man­ge tå­rer, da fa­mi­li­en Hasakhani efter de man­ge år måt­te for­lade Sten­høj for at bli­ve sat på et fly til Ar­me­ni­en. Nu hå­ber de på at kun­ne kom­me til­ba­ge.Ar­kiv­fo­to

Der blev grædt man­ge tå­rer, da fa­mi­li­en Hasakhani efter de man­ge år måt­te for­lade Sten­høj for at bli­ve sat på et fly til Ar­me­ni­en. Nu hå­ber de på at kun­ne kom­me til­ba­ge.Ar­kiv­fo­to

SÆBY:Forventningerne om måske snart at kunne vende tilbage til Danmark igen er store hos den armenske familie Hasakhani, der i marts 2005 blev hentet i dets hjem i Stenhøj og sendt tilbage til Armenien efter syv og et halvt år i Danmark. Efter den tårevædede afsked og de mange tårer, der siden er grædt, har familiefaderen, 32-årige Ato Hasakhani, fået tilbud om arbejde på slagteriet Danish Crown i Sæby som tolk og integrationskonsulent samt som slagteriarbejder. Det har gjort det muligt for familien at aflevere en ansøgning til den danske ambassade i Moskva om dansk arbejds- og opholdstilladelse. Ansøgningen blev afleveret 17. september, og nu venter familien og dens mange danske venner, der har arbejdet for at få familien ind i Danmark igen, mere end spændt på Udlændingestyrelsens behandling af sagen. - Vi savner Danmark, det har været og er stadig meget svært for børnene, og vi vil utroligt gerne tilbage hurtigst muligt, fortæller Ato Hasakhani. Familien har, efter den blev udvist for to og et halvt år siden, boet det meste af tiden i Rusland, i byen Dimitrovgrad cirka 1000 km sydvest for Moskva, hvor også Atos forældre bor. Tak for hjælpen - Familien har afleveret ansøgningspapirerne hjemmefra, som den skal, og de vil kunne forsørge sig selv fra dag 1 i kraft af Atos arbejde på Danish Crown, fortæller det nordjyske folketingsmedlem, Bjarne Laustsen (S), der er stærkt engageret i sagen og fredag besøgte Danish Crown for at overbringe en stor tak for hjælpen. Familien kom med tre små børn til Danmark i september 1997 og boede i Stenhøj fra slutningen af 1999 og frem til 22. marts 2005. Børnene gik i skole i Gærum og et fjerde barn kom til fire måneder før hjemsendelsen til Armenien, da opholdstilladelsen af humanitære grunde definitivt udeblev. - Nu er situationen en anden. Der er stor mangel på arbejdskraft, og med de evner Ato Hasakhani har, vil integrationsrådet ikke kunne finde en anden ledig til jobbet på Danish Crown, siger Bjarne Laustsen. Samtidig vil Susanna Hasakhani gerne arbejde og uddannes som social- og sundhedsassistent, så derfor anser Bjarne Laustsen det muligt, at få hele familien tilbage. Ato Hasakhani taler syv sprog, armensk, kurdisk, russisk, dansk, engelsk, tysk og bosnisk og er desuden it-kyndig. Med næsten 300 ansatte af anden etnisk herkomst end dansk blandt Danish Crowns 980 ansatte skal Ato Hasakhani medvirke i forbindelse med hygiejnekurser og integrationen på virksomheden, fremhæver Bjarne Laustsen. Jobbet er der Fabrikschefen på Danish Crown i Sæby, Leif Brøndum Nielsen, siger, at virksomheden ikke skelner mellem, om det er danskere eller udlændinge, der udfører arbejdet på virksomheden, bare virksomheden får de medarbejdere, den har brug for. - Vi føler os hverken som armenere eller russere og tænker stadig kun på at komme ¿hjem¿ til Danmark. Vi taler dansk herhjemme, og børnene savner deres skole og kammerater i Gærum, siger Ato Hasakhani på flydende dansk, da NORDJYSKE ringede til ham i Rusland. - Vi er så taknemmelige for alle de breve, opkald, tanker og støtte, vi får sendt fra Danmark, både fra nogle vi kender og nogle vi slet ikke kender. Skriv TUSIND TAK med store bogstaver, beder Ato Hasakhani om.