Nyt håb for svømningen

R foreslår at lade svømmeklubberne overtage undervisningen.

Måske åbner der sig en mulighed, så det ikke er uigenkaldeligt slut med svømning på 4. klassetrin i Aalborg Kommunes skoler fra august næste år. Sådan vil det radikale medlem, Daniel Nyboe Andersen, gerne se det. Tirsdag fik han skole- og kulturudvalgets opbakning til at få undersøgt, om det skulle være muligt at lade svømmeklubberne overtage skolesvømningen. Opgaven tænkes udgiftsneutral, idet man i givet fald vil skulle ofre sommerferiesvømningen. Skole- og kulturudvalget har tidligere besluttet at spare skolesvømningen væk mod at give børnene en ekstra idrætstime i 5. klasse. Samtidig har man ønsket at bevare sommerferiesvømningen, som udvides fra 0-3 klasse til også at omfatte 4. klasse. Sommersvømningen koster 0,6 mio. kr., og det er dette beløb svømmeklubberne nu skal forholde sig til. I regnestykket kan måske også indgå de 1,6 mio. kr. for en planlagt ekstra idrætstime. I referatet fra udvalgets møde hedder imidlertid, at skolesvømningen ophører med udgangen af dette år. - Det er imidlertid ikke forbudt at svømme i skolernes idrætstimer. Vi betaler blot ikke længere for transporten, siger skolerådmand Anne-Dorte Krog. Hun minder imidlertid også om, at svømningen for elever i specialundervisningen ikke røres.