Nyt håb om tilladelse til rensning

Hjørring Kommune ansøger igen efter positive meldinger fra miljøministeren

HJØRRING:Positive meldinger fra miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) får nu Hjørring Kommune til genansøge om tilladelse til at rense vand fra Bagterp-boringer med aktivt kul. I Danmark er grundprincippet ellers, at drikkevand skal hentes direkte fra uforurenet grundvand. Ansøgningen behandles af udvalget for teknik og miljø først i det nye år, hvorefter den sendes til amtet, der tidligere har afvist Hjørrings ønske. Hvis det sker igen, sendes ansøgningen videre til Miljøstyrelsen, og i sidste instans miljøministeren. Udvalget for teknik og miljø havde en snak med miljøminister Hans Chr. Schmidt ved en konference i Danva (Dansk vand og spildevandsforening.) i november. Her var ministeren taler, og i en pause snakkede han med politikere og embedsmænd fra Hjørring om Hjørrings vandproblemer. Han lovede at se positivt på en ansøgning fra Hjørring, oplyser teknisk direktør i Hjørring Kommune, Andreas Duus. Selve ønsket om at rense vand ved hjælp af aktivt kul, der er harmløst, skyldes Hjørring Kommunes problemer med at finde nye drikkevandsressourcer. Nye reserver skal måske findes helt i Brønderslev. Denne kostbare løsning vil kommunen gerne undgå. Udgiften vil løbe op i 30-40 mio. kr. En rensning med aktivt kul i Bagterp vil koste fem mio. kr. Ole Ørnbøl (S), der er formand for kommunens udvalg for teknik og miljø, siger, at man gennem længere tid har arbejdet hårdt på at finde nye drikkevandsressourcer: - Vi kigger efter vand, men har altså det problem, så derfor vil vi gerne have tilladelse til at rense, så vi er forberedt, når det bliver aktuelt. Det betyder ikke, at vi vil læne os tilbage og holde op med at lede efter nyt vand. Brønderslevløsningen er meget dyr og måske også urealistisk, med mindre vi slet ikke kan finde noget vand. Jørgen Jørgensen er lokalkomiteformand i Danmark Naturfredningsforening, og han mener, at det økonomiske argument er uhold-bart. - Vi vil protestere gennem alle de ankeinstanser, vi har adgang til. Det kan ikke være meningen, at vandforbrugerne i Hjørring Kommune skal bryde med de hidtidige principper for indvinding af drikkevand på grund af penge. Mange andre steder i landet hentes vand længere væk, og vandprisen er dyrere end i Hjørring Kommune, siger Jørgen Jørgensen. Hjørring Kommune ønsker at rense vandet i Bagterp, fordi det forurenede vand i en række lukkede boringer truer vandet fra de boringer, der stadig er i brug. Om et par år bliver situationen kritisk. - Vi ønsker en midlertidig tilladelse. Det er jo fortidens synder, vi kæmper mod i dag. En midlertidig tilladelse vil løse vores umiddelbare problem problem, indtil vi engang i fremtiden igen kan pumpe uforurenet drikkevand op i Bagterp, siger Andreas Duus. Han vurderer, at en midlertidig tilladelse vil strække sig over 10-30 år. Jørgen Jørgensen mener, at det er principielt betænkeligt at give tilladelse til rensning af drikkevand. - Rensning med aktivt kul er ikke spor harmløs. Metoden vil skabe en uheldig præcedens. Den lægger op til at vi ikke passer så meget på miljøet, siger Jørgen Jørensen. Odense Kommune har som eneste kommune i Danmark en tilladelse til at rense med aktivt kul, men benytter den ikke. Rensningsmetoden er kendt i udlandet - blandt andet i England. - Vi skal være glade for, at vi stadig kan benytte uforurenet grundvand i Danmark. Det bør vi fortsætte med, mener Jørgen Jørgensen. Om ministeren mener det samme vil tiden vise.