Nyt HF-tilbud til unge med handicaps

Kommunen har indgået samarbejde med VUC Himmerland og Mariagerfjord Gymnasium om et skræddersyet, tre-årigt HF-forløb

Mariagerfjord Kommune etablerer nu i samarbejde med VUC Himmerland og Mariagerfjord Gymnasium en 3-årig HF for unge med autismeformer, ADHD eller tilgrænsende vanskeligheder. Målet med uddannelsen er at hjælpe de unge til et liv, hvor de kan indgå på arbejdsmarkedet og leve et selvforvaltet liv. Ud over at uddannelsen er forlænget med et år, er klassestørrelsen reduceret til ca. 10 pladser, hvilket svarer til en tredjedel af en normal HF-klasse. Der vil blive taget udgangspunkt i den enkelte unges udfordringer for at sikre størst mulig udbytte af undervisningen, og undervisningen vil finde sted på Mariagerfjord Gymnasium i Hobro, hvor klassen vil få et særligt indrettet og udstyret klasselokale og blive undervist at lærere, der har gennemgået efteruddannelse for at være rustet til at møde de særlige udfordringer, som undervisningen af de unge vil indebære. Mindre grupper - Unge med en diagnose indenfor autismespektret, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder har oftest vanskeligt ved at indgå i større sociale sammenhænge, og de vil have meget svært ved at indgå i en almindelig gymnasieklasse. - Der er i stedet behov for mindre grupper, mere faglig og social vejledning og særligt tilrettelagt undervisning, forklarer skolekonsulent ved Mariagerfjord Kommune Jens Ottesen. Mariagerfjord Kommune overtog ved strukturreformen en klasserække fra Nordjyllands Amt for elever med autismespektrumforstyrrelser. Klasserækken blev etableret i forbindelse med Arden Skole og har i dag 52 elever. 32 i målgruppen I øjeblikket er 32 unge med særlige behov fra Mariagerfjord Kommune i gang med en ungdomsuddannelse. En del af disse vil med det nye tiltag kunne tage en HF-eksamen, som giver adgang til en videregående uddannelse. Mange af eleverne har meget gode skolemæssige evner, betoner Jens Ottesen og tilføjer, at forståelsen for eget handicap dog er afgørende for den enkelte unges personlige og faglige udvikling. Derfor er der behov for en stærk og kompetent vejledning både fagligt og socialt for at styrke mulighederne for at indgå i sociale relationer generelt og i relation til arbejdsmarkedet. Ca. halvdelen af pladserne på den nye uddannelse vil gå til unge fra Mariagerfjord Kommune. De resterende pladser vil gå til unge fra andre kommuner. I dag får unge med Aspergers syndrom ofte deres ungdomstilbud på institutionen "Nordbo" ved Åbybro eller på "Hilltop" ved Viborg. Her bor de unge dog på stedet, og udgifterne til uddannelserne er betydelige, uden at de unge får en kompetencegivende uddannelse.