Nyt hold klar til folkeskolen

} INDSKRIVNING: Så er der sat dato på indskrivningen af nye elever til børnehaveklasserne på Bakkeskolen, Vilsted-Vindblæs Skole, Ranum Skole og Overlade Skole. De to førstnævnte steder sker det mandag 7. marts, hvor forældre og børn kan kigge indenfor i børnehaveklassen. Vilsted-Vindblæs Skole byder også indenfor i Landsbyordningen Minihuset. På Ranum Skole foregår indskrivningen torsdag 10. marts. Personalet i børnehaveklassen er til stede, og der er åbent i skolefritidsordningen Tuen. Overlade Skole sender et skema ud, der skal udfyldes af forældrene og returneres til skolen senest fredag 1. april. Senere arrangeres der orienteringsmøde på skolen.