Lokalpolitik

Nyt hospice til ældre døende

S og V tæt på aftale, der samtidig dropper delvis lukning af hospice i Aalborg

AALBORG:Amtspolitikerne er godt på vej til at opgive en større besparelse på hospice KamillianerGården i Aalborg samtidig med, at planer om et nyt hospice i landsdelen er sat på dagsordenen. Alt tyder på, at landsdelens hospice nummer to kommer til at ligge i Hjørring-Frederikshavn-området. Amtspolitikerne har haft de første drøftelser om et forlig for amtets budget for 2004. Her er amtsrådets to store partier - Socialdemokratiet og Venstre - meget tæt på hinanden. For Venstre er det nærmest ultimativt, at den delvise lukning af hospice i Aalborg bliver opgivet. Samtidig har partiet sat kravet om et nyt hospice på dagsordenen. Til gengæld er Venstre klar til at sige ja til et af Socialdemokratiets hovedkrav, der går ud på at bevare Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg. - Kan vi lave en aftale, hvor vi får opfyldt vores krav om et nyt hospice og ingen besparelser på det eksisterende hospice, så mener jeg godt, at mit parti kan lave et forlig, der omfatter en bevarelse af Arbejdsmedicinsk Klinik, siger Venstre-amtsrådsmedlemmet Jørgen Østergaard. Hans parti har ikke taget stilling til, hvor det ny hospice skal placeres. - Men min egen holdning er, at det skal være nord for fjorden. Det kunne være mellem Hjørring og Frederikshavn, men det må ikke blive en kamp mellem Hjørring og Frederikshavn. Det kunne også blive Brønderslev, Vrå eller Taars. Det er jeg forholdsvis afslappet over for, siger Jørgen Østergaard. Regeringen har det seneste par haft afsat midler til oprettelse af ny hospicepladser, men Nordjylland er et af de få amter, der ikke har trukket på den pulje. Venstres plan er, at statens pulje kan dække en del af etableringsudgifterne, der bliver på et tocifret millionbeløb. De ekstra udgifter betyder ekstra sparekrav til Nordjyllands Amt, der foreløbig er gjort op til 141 millioner kroner. I sparekataloget har den delvise luknik af hospicet i Aalborg været vurderet til at give 8,2 millioner kroner om året. Sparekataloget indeholder også en nedskæring i den smertelindrende behandling, der ligesom ophold på hospice kommer døende til gode. Her er det Venstres ønske, at den besparelse på fire millioner kroner om året også bliver taget ud af kataloget.