Børnepasning

Nyt hus for udsatte børn

Socialministeriet sætter 3,2 mio. kr. af om året til projekt i Hjørring

HJØRRING:Et nyt børnehus i Hjørring skal fungere som professionelt neværk for børn, der kommer i klemme, når det hele brænder på derhjemme - når mor eller far f.eks. skal på afvænningsophold, i fængsel eller på sygehus. Det er Socialministeriet, der har inviteret Hjørring Kommune til at deltage i arbejdet med at etablere fire danske børnehuse - et i Hjørring, et i Ringsted, et i Fåborg og et i Århus, og med invitationen følger 3,2 mio. kr. om året til den enkelte kommune i hvert af årene 2003-2006. Sagen skal behandles på børne- og undervisningsudvalget møde på tirsdag, og formand, Else Købstrup (V), har allerede tilkendegivet, at Hjørring Kommune gerne vil deltage i udviklingsarbejdet. Meningen med projektet er at styrke indsatsen for at bryde negativ, social arv, og Socialministeriet forklarer, at børnehusene er tiltænkt som en ny type tilbud i børnenes nærmiljø. De skal fungere som professionelt netværk for børnene samt skabe kontakt til andre børn i samme situation og give mulighed for ophold, når forældrene akut eller i en kortere periode ikke kan tage sig af børnene. Særligt udsatte Formålet med et børnehus i nærmiljøet er bl.a., at børnene kan bevare kontakten til netværk, skole og fritidsaktiviteter, og ministeriet har som udgangspunkt, at der er mulighed for behandling og overnatning i i børnehusene, når der opstår en krise derhjemme. Derfor etableres børnehusene også som et tilbud specielt til børn af særligt udsatte grupper. Alle fire kommuner har sagt ja til at deltage i arbejdet, og i Hjørring regner man med, at Børne- og Familierådgivningens årlige udgifter til truede børn og unge ved projektperiodens udløb kan reduceres med 3,2 mio. kr. Herefter der er det meningen, at børnehuset skal fortsætte som en del af Børne- og Familierådgivningens virksomhed. Der tages dog først i 2006 stilling til, om man i Hjørring skal fortsætte med projektet, når posen med penge fra Socialministeriet er tom. Det sker i forbindelse med en evaluering, som i 2006 foretages af Socialministeriet. I Hjørring er det meningen, at børnehuset etableres som en integreret del af Kløvergårdens virksomhed, og tanken er, at når et barn modtager støtte i børnehuset, kan forældrene deltage i familiebehandling eller i en forældregruppe på Kløvergården. Ledig pavillon Der skal i børnehuset være mulighed for at overnatte f.eks. i forbindelse med aflastning, hvor man kan være sammen med andre børn, men hvis barnet får brug for en akut anbringelse på grund af forældrenes misbrug, vil Kløvergårdens akut-plejefamilie fortsat stå til rådighed. Og barnet vil i den sammenhæng også kunne blive tilnyttet børnehusets aktiviteter. Den konkrete plan er, at Børnehuset etableres i en ledig pavillon på 150 kvadratmeter, der lige nu er opstillet ved Børnehuset Søholm. Pavillonen skal flyttes til et areal bag ved Kløvergården. Børne- og Familierådgivningens projektgruppe, der har arbejdet med planerne om børnehuset, har udarbejdet et forslag, som politikerne på tirsdag skal kigge på. Hvis de vender tommelfingeren opad, kan projektbeskrivelsen sendes til Socialministeriet.