Lokalpolitik

Nyt hus i strid med lokalplan

HOBRO:Det kræver en dispensation fra lokalplanen, hvis boligfonden bag byggeriet Strandparken på Nedre Strandvej i Hobro skal have tilladelse til at opføre det fælleshus, fondens projekterende firma har lagt op til. Bygningen ønskes opført med en taghældning på 20 grader, men i følge lokalplanen må den ikke overstige 10 grader. En foreslået tagdækning med sorte cementtagsten er heller ikke helt efter lokalplanens tekst. Heri står der, at tagdækningen skal være af sort tagpap. Til gengæld overholder byggeriet lokalplanens tekst om en maksimal højde på fem meter. Teknisk udvalg behandler sagen i dag.