Lokalpolitik

Nyt hus kan afløse nedbrændt

Forvaltning anbefaler et afslag til ansøgeren, men politikere siger ja

Politikerne i Teknik- og miljøudvalget er parat til at give landzonetilladelse til byggeri af et nyt helårshus på Vrenstedvej i Thise. Embedsmændene i teknisk forvaltning havde anbefalet politikerne at sige nej til borgeren. I ansøgningen nævner ejeren, at den tidligere beboelse er nedbrændt. Ejendommen er beliggende i landzone og har status som nedlagt landbrug, og der er ingen landbrugspligt på ejendommen. Ifølge Planloven skal genopførsel efter brand, hvor ejendommen har stået tom og ubeboet i mere end tre år, betragtes på lige fod med en ansøgning om opførelse af helt ny bebyggelse på tom grund. Ejendommen i Thise har været ubeboet siden 2002. Samtidig skal Planloven sikre, at landområderne friholdes for bebyggelse, og at byerne samles, så man undgår spredt og uplanlagt bebyggelse. – Vi har sagt ja til byggeriet, fordi ejendommen ligger i forlængelse af og tilknytning til øvrig bebyggelse i området. Samtidig konstaterer vi, at der står bygninger på ejendommen i dag. Det ville være dejligt, at man også sådan et sted har mulighed for at få sat bygningerne i stand, siger formand for Teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen (K). Ansøgeren er søn af ejendommens ejer, og han henvendte sig til kommunen i maj. Sønnen har oplyst, at stuehuset er nedbrændt, men at garagen stadig står. Desuden oplyser han, at der i for otte år siden blev indlagt vand og strøm. Der er allerede en eksisterende vej til ejendommen. Teknik- og Miljøudvalgets landzonetilladelse kan indbringes – og eventuelt tilbagekaldes – af Naturklagenævnet.