Børnepasning

Nyt hus til børn i krise

Socialministeriet satser på Hjørring

HJØRRING:3,2 mio. kr. om året til Hjørring Kommune i hvert af årene 2003-2006. Det følger med en invitation fra Socialministeriet, og formålet er, at der i Hjørring skal etableres et børnehus for særligt udsatte børn. Huset skal fungere som professionelt neværk for børn, der kommer i klemme, når det hele brænder på derhjemme - når mor eller far f.eks. skal på afvænningsophold, i fængsel eller på sygehus. Ud over Hjørring har Socialministeriet inviteret tre andre kommuner - Ringsted, Fåborg og Århus. Sagen skal behandles i Hjørring Kommune på børne- og undervisningsudvalget møde på tirsdag, og formand, Else Købstrup (V), har allerede tilkendegivet, at Hjørring Kommune gerne vil deltage i udviklingsarbejdet. Meningen med projektet er at styrke indsatsen for at bryde negativ, social arv, og Socialministeriet forklarer, at børnehusene er tiltænkt som en ny type tilbud i børnenes nærmiljø. De kan skabe kontakt til andre børn i samme situation og give mulighed for ophold, når forældrene akut eller i en kortere periode ikke kan tage sig af børnene. Der skal i børnehuset være mulighed for at overnatte f.eks. i forbindelse med aflastning, hvor man kan være sammen med andre børn, men hvis barnet får brug for en akut anbringelse på grund af forældrenes misbrug, vil en akut-plejefamilie fortsat stå til rådighed. Og barnet vil i den sammenhæng også kunne blive tilnyttet børnehusets aktiviteter. Den konkrete plan er, at Børnehuset etableres i en ledig pavillon på 150 kvadratmeter, og når projektet udløber i 2006, skal der efter en evaluering tages stilling til, om børnehuset fortsat kan køre videre i Hjørring. Man forventer, at kommunens øvrige udgifter til truede børn og unge på det tidspunkt vil kunne reduceres, hvorefter Børnehuset kan få mulighed for at fortsætte, selv om pengene fra ministeriet ophører.