Lokalpolitik

Nyt hus trues af nedrivning

Byggefejl sætter husejere og politikere i dilemma

STØVRING:Et gulv, der er lagt 43 centimeter højere end reglerne tillader, kan nu føre til at et halvt opført hus må rives ned. Det er et byggeri på de eftertragtede grunde på Højdedraget syd for Støvring, der er tale om, og bygherren KFS Byg har derfor bedt om dispensation for byggereglerne. Udvalget for teknik og Miljø ser sagen som så kompliceret, at man nu sender den til behandling i byrådet uden nogen egentlig indstilling. Men stod det til forvaltningen, så skulle gulvet - og dermed det, der er lavet af huset - fjernes. Det var deres indstilling til politikerne. Årsagen til den skrappe indstilling er blandt andet at firmaet tilbage i 1997 havde to lignende sager med kommunen. Men især, at forvaltningen er bange for, at en dispensation vil gøre det svært at sige nej til andre, der også har specielle ønsker for et byggeri, der går ud over lokalplanen. Dem står der faktisk en kø parat af ved Højdedraget. Fler beboere blandt de ni indsigere henviser i indsigelser til, at de selv har fået afslag på dispensation hos kommunen, når de ønskede at hæve gulvet i en noget mindre grad end byggeselskabet her beder om. Gravede mure ned Det gælder således Tinna og Jan Pedersen, fremgår det af indsigelserne til kommunen. Parret måtte ikke ændre gulvhøjden som de oprindeligt ønskede og gik derfor med til at sænke to trediedele af huset for at kunne hæve den sidste trediedel. Det har ført til, at hust i en ene side er gravet 50 centimeter ned i terrænet, skriver de, gennem rådgivningsfirmaet Villa Nordic: "Utroligt at man får tilbudt at købe en forholdsvis dyr byggegrund på en høj bakke for derefter at få besked på at grave huset langt ned i bakken", hedder det endvidere. Parret, der har købt den nu omdiskuterede grund og tilhørende hus, er imidlertid lige så uforstående, skriver de til kommunen. Skulle huset sænkes med 43 centimeter, vil det få voldsomme konsekvenser for huset, siger de. "Man ville så skulle "køre ned" i vores grund. Man skulle i så fald grave hele grunden ud", skriver de til kommunen. Næstformand for Teknik og Miljøudvalget, Aage Lund Nielsen, er bestemt ikke glad for sagen. - Hvad beslutningen end bliver får den vidtgående konsekvenser. I princippet kunne vi afgøre sagen i vores udvalg, men vi vil gerne have, at byrådet debatterer den og forhåbentlig kan stå enstemmigt bag beslutningen, forklarer han. I udvalget har man undret sig over, at bygherrerne ikke har sendt bud efter en opmåler fra forvaltningen efter støbning af fundament. Det er ikke pligtigt for byggefirmaet, men kotume fortæller Aage Lund Nielsen.