Klim

Nyt i budget 2003

Spareforslaget vedr. 25-års reglen tages af bordet. Fritvalgsordning for børnepasning udvides til 0-6 årige Klim Fribørnehaves tilskud øges med 5000 kr. pr. barn årligt Der afsættes 25.000 kr. til øvrige kulturelle formål (regionalt samarbejde) Overførselsret mellem beslægtede områder i alle udvalg En lærerstilling tilføjes igen i folkeskolen En stilling tilføjes igen på ældreområdet Kirkeskatten nedsættes fra 1,35 til 1,30