Nyt ingeniørfirma suger ordrer til sig

Claus Hau­mann med en il­lus­tra­tion af den 145 fods dansk­byg­ge­de lyst­yacht, der skal le­ve­res ma­skin- og rør­de­sign til. I bag­grun­den in­ge­ni­ør Micha­el B. An­drea­sen, der hver dag ta­ger tu­ren på ar­bej­de i Fre­de­riks­havn fra Aal­borg. foto: Eva Sei­der

Claus Hau­mann med en il­lus­tra­tion af den 145 fods dansk­byg­ge­de lyst­yacht, der skal le­ve­res ma­skin- og rør­de­sign til. I bag­grun­den in­ge­ni­ør Micha­el B. An­drea­sen, der hver dag ta­ger tu­ren på ar­bej­de i Fre­de­riks­havn fra Aal­borg. foto: Eva Sei­der

FREDERIKSHAVN:Det går stærkt i den maritime branche for tiden. 1. februar flyttede maskiningeniør Claus Haumann ind i Frederikshavn Maritime Erhvervspark med sit ny firma CH Consult, og her små fire måneder senere er yderligere to ingeniører og en mellemtekniker ansat. Firmaet har opnået ordrer, der foreløbig sikrer fuld beskæftigelse frem til i begyndelsen af februar 2007. CH Consult beskæftiger sig med 3D design af maskinrum og rørkonstruktioner til skibe og med opgaver til kraft- og procesanlæg i land. To superyachts Blandt store maritime ordrer arbejdes i øjeblikket med et 3D visualiseret maskin- og rørdesign samt komplette produktionstegninger til to typer stålsuperyachts i 145 fods klassen, som pengestærke udlændinge har i ordre på Århus Værft. Desuden tilsvarende på en norsk offshore-nybygning på 116 meter. Claus Haumann har 20 års erfaring indenfor maskin- og rørdesign til bl.a. værfter, motor- og pumpefabrikker og vindmølleindustrien, og har altid gået med drømmen om at blive selvstændig, Hans første opgave, da han i starten af 2005 valgte den vej, var et konsulentjob hos dieselkraftværksfirmaet BWSC i København. Bagefter var han i ni måneder hyret ind på Lindøværftet som koordinator i forbindelse med design af maskinrum, akseltunnel m. v. på containerskibs-serien L203, og hvor han samtidig fik indført 3D værktøjet på værftet. Ingeniører fra uni Firmaets to nyansatte maskiningeniører har han hentet fra Aalborg Universitet, for som Claus Haumann siger: - Der er stor mangel på skibsingeniører, og derfor er jeg bevidst gået efter nyuddannede ingeniører, fordi de er ”født” med den rette forståelse for 3D, og så i øvrigt også med den bagtanke, at jeg så selv kan få lov til at ”forme” dem.