Nyt jobcenter økonomisk klemt fra starten

Færre penge til at hjælpe ledige i Det nye Aalborg

Nye tal fra LOs fire største a-kasser viser, at ledigheden sted med mellem 7000 og 9000 personer i marts. Arkivfoto

Nye tal fra LOs fire største a-kasser viser, at ledigheden sted med mellem 7000 og 9000 personer i marts. Arkivfoto

AALBORG:Der bliver færre penge til at hjælpe ledige i Det nye Aalborg. Staten har valgt en model, hvor der flyttes ressourcer fra de store byer med mange ledige til mindre byer med få ledige. For det kommende jobcenter i Det nye Aalborg betyder det, at den statslige del af centret vil få en femtedel færre ressourcer, end antallet af ledige ellers berettiger til. - Lovgivningen vil tvinge os til at handle ud fra økonomi. Ikke arbejdsmarkedets, eller borgernes, behov. SF er bange for, at regeringen vil lægge et yderligere pres på kommunen. Vi vil holde skarpt øje med, at menneskelige, og ikke økonomiske forhold, kommer i fokus, sagde SF's Anne-Dorte Krog på sammenlægningsudvalgets møde. De færre ressourcer til statens indsats for ledige i Det Nye Aalborg var en af de mange grunde, forvaltningen havde til ikke at anbefale, at kommunen søger om at oprette et pilotjobcenter. "Allerede i dag har AF med de nuværende ressourcer svært ved at leve op til lovens krav. Mange forsikrede ledige får således ikke de samtaler eller den aktivering til tiden, som de har krav på. Den udmeldte statslige normering til Aalfborg vil forstærke dette problem yderligere", hed det i sagsfremstillingen.