Aalborg

Nyt kabel øger elpris i Aalborg

Forbindelse under Storebælt øger elprisen med godt 200 kroner for en typisk husstand.

180 kroner plus moms. Så meget kommer en typisk husstand i Elforsyningen AKE's område til at betale ekstra for at have strøm i stikkontakten næste år. Det er en konsekvens af den forhøjelse af elprisen på 3,6 øre per kWh, som Forsyningsudvalget nikkede ja til i går. For en husstand med et elforbrug på 5000 kWh vil det betyde en merpris på førnævnte 180 kroner, hvortil der skal lægges 25 procent i moms. Samlet betyder det en ekstraudgift på godt 200 kroner. - Mange husstande vil næppe bemærke et beløb af den størrelse, fordi det ligger inden for udsvinget i husstandens forbrug fra år til år, men virksomheder med et stort forbrug vil i højeste grad sige, "Hvad er nu det her for noget". For virksomheder med et forbrug på måske flere millioner kWh, vil det absolut være af betydning, siger forsyningsrådmand Tommy Eggers (DF). Bestemt af markedsvilkår Hverken Eggers eller det øvrige udvalg kunne dog gøre andet end at varsle den højere elpris, idet den er bestemt af de ændrede markedsvilkår som følge af, at Øst- og Vestdanmark siden sensommeren har været forbundet med et 600 MW højspændingskabel under Storebælt. Elprisen blev dermed underlagt ens markedsvilkår, hvorved den prisforskel, der indtil da var mellem elprisen på Sjælland og i Jylland/Fyn, er blevet udlignet. - Vi har fået ens takster på begge sider af Storebælt efter åbningen af kablet. På Sjælland slipper de nu billigere, mens vi i blandt andet Aalborg oplever en hård stigning i forhold til, hvad vi plejer at se. Tidligere, når vi har ændret taksten, plejer det at være ude i 3. decimal, siger Tommy Eggers.