Nyt kapitel for Hesteskoen

Møde med Arbejdstilsynet har ført en række tiltag med sig

KLOKKERHOLM:Sagaen om det dårlige indeklima i fritidshjemmet Hesteskoen i Klokkerholm har fået føjet endnu et kapitel til. Det er sket i forlængelse af et møde, hvor repræsentanter fra kommunen, JPH-Rådgivning, Arkitektfirmaet Hellsten og Arbejdstilsynet var samlet i Hesteskoen for at gøre status over den daværende situation med indeklimakvaler på stedet. Mødet førte til en beslutning om at foretage en række nye, konkrete tiltag for at realisere målet om et tilfredsstillende indeklima, som både de ansatte, børnene og forældrene fremover kan være trygge ved. Det betød blandt andet, at Arkitektfirmaet Hellsten fik til opgave at finde ud af, hvordan loftet i Hesteskoen fremover skal rengøres, mens JPH-Rådgivning blev sat til at gennemgå ventilationsanlæggene endnu engang, ligesom rådgivningsfirmaet sammen med institutionen fik til opgave at foretage en række temperaturmålinger i og uden for fritidshjemmet. Derudover skulle JPH fremsende nye fugtmålinger til AT. Slutteligt skulle Hesteskoen også gennemføre en udskiftning af rengøringsmidlerne på stedet, ligesom der skulle indhentes ekspertbistand udefra, for at de ansatte kunne få bedre indblik i de helbredsmæssige konsekvenser i forbindelse med de forskellige indeklima-problemstillinger.