Hals

Nyt kapitel i Aldi-skiltesag

HALS:Teknisk udvalg har endnu engang haft sagen om skiltet ved den nye Aldi-butik i Midtergade i Hals til politisk behandling. Det er sket, efter at udvalget i første omgang sagde nej til det skilt, som Aldi-lejren oprindeligt havde sat op ude ved Aalborgvej. Det blev af udvalget - og efter borgerprotester - vurderet til at være for dominerende i bybilledet. Nu er Aldi på banen med et nyt skilt, der er 75 procent mindre end det oprindelige. Der er imidlertid fortsat lidt uenighed om placeringen, og dette spørgsmål skal nu drøftes endnu engang, inden udvalget igen får sagen til behandling.