Nyt kapitel i Hou-sag ]

EMNER 14. juni 2003 08:00

HOU: Teknisk udvalg har føjet et nyt kapitel til den mere end fire år gamle sag om to omstridte huse på Jens Nygårdsvej i Hou. Det er sket ved at få udarbejdet en svarskrivelse til Naturklagenævnet, hvortil ejeren af et af de to huse har klaget over Hals Kommunes beslutning om at få de to huse lovliggjort. Stridens kerne er højden på de to huse, nummer tre og fem på Jens Nygårdsvej, der af Hals Kommune er sat til at være 53 cm for høje i forhold til det tilladte. Kommunen vil ikke dispensere for denne overskridelse og har derfor krævet husene lovliggjort. Ejerne af de to huse mener omvendt ikke, at boligerne er i strid med reglerne, og mens de derfor har klaget over kommunens beslutning om at få husene lovliggjort, så har de også klaget over kommunens vurdering vedrørende den udgift, som en lovliggørelse vil medføre for boligejerne. Dén er af kommunen sat til cirka 100.000 kr. plus moms, men i de to omstridte huse mener man ikke, at det kan gøres for dette beløb - og at udgiften i stedet vil blive meget højere og derfor helt ude af proportioner med den påståede overtrædelse af reglerne. I den af teknisk udvalg godkendte svarskrivelse til Naturklagenævnet holder kommunen fast i, at lovliggørelsen kan klares for det nævnte beløb - og at denne udgift i kommunens øjne er rimelig. Derudover redegøres der i svarskrivelsen for en fejl, der fra kommunal side er begået i forbindelse med brugen af en særlig paragraf i sagsbehandlings-forløbet. - Der var tale om en beklagelig skrivefejl, bemærker formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V). ]

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...